VoederPAS

Via een nieuwe borgingstool wil Voederpas melkveehouders helpen om aan te tonen dat er een laag-eiwitrantsoen op hun bedrijf wordt gevoerd. 20 praktijkbedrijven doen aan testing, validatie en optimalisatie van de tool. 

Doelstellingen

De melkveesector is dringend op zoek naar gevalideerde manieren om hun NH3-uitstoot te doen dalen. Op de PAS-lijst met mogelijke maatregelen staan voorlopig enkel emissie-arme stalsystemen of beweiding. Nochtans is geweten dat de NH3-uitstoot ook via het rantsoen kan gestuurd worden. Er is namelijk een sterke link tussen het ruw eiwitgehalte (RE-gehalte) van het rantsoen, en de uitscheiding van urinair ureum, de voornaamste bron van NH3-uitstoot. Een daling van het RE-gehalte van het rantsoen met 1% kan voor 10% minder NH3-uitstoot zorgen.

In dit project wordt gezocht naar een manier om zo eenvoudig, goedkoop, betrouwbaar en accuraat mogelijk het RE-gehalte van een rantsoen te monitoren om de borging van laageiwitrantsoenen als PAS-maatregel mogelijk te maken. De finaliteit van het project is om een werkbare monitoringstool uit te rollen die door iedere Vlaamse melkveehouder kan gebruikt worden om het RE-gehalte van zijn rantsoen, en bijgevolg zijn NH3-reductie via voeder, te borgen.

“In VoederPAS ontwerpen we tegen de tweede helft van 2026 een systeem voor een betrouwbare en doenbare bewijsvoering (een borgingstool) voor wie een lager eiwithoeveelheid toedient aan zijn melkkoeien. Concreet mikken we voor een laag-eiwit-voer-bedrijf op een ruw eiwitgehalte in het koeienrantsoen onder de 16%.”

Karen Goossens

ILVO expert emissie bij runderen

Werkwijze

Het project gaat deze doelstellingen realiseren via

  1. Het waarborgen van de co-creatie van OS en open hardware ADS's door boeren en landbouwadviseurs te betrekken bij participatieve prototypingactiviteiten om ervoor te zorgen dat ze echte problemen zullen oplossen; en 
  2. Het bieden van toegang tot een aantal bestaande en nieuwe herbruikbare OS-softwarediensten die zijn ontworpen ter ondersteuning van de edge- en mixed computing-modus, en een “sociotechnische infrastructuur”. 
  3. Het betrekken van boeren, ADS-aanbieders, landbouwadviseurs, wetenschappers en andere AKIS-actoren betrekken, in eerste instantie bij de vijf kernpilots voor duurzame innovatie (SIP's) die in het voorstel zijn gedefinieerd, gevolgd door negen andere SIP's die voortkomen uit een open oproep die zal nieuwe opkomende technologieën aanpakken, en extra gewassen/veeteelt en landen.

Projectinfo

Programma

LA-traject

Periode

1/10/2023 - 30/9/2026

Meer info

 

Logobanner Voederpas