Straks hybride burgers uit de Zwalmstreek op ons bord?

21 juni 2023

De Kaaihoeve in Zwalm was de locatie van een unieke bijeenkomst: landbouwers, verwerkers, voedingsbedrijven, chefs en retail kwamen er samen en bedachten diverse ketens om met eiwitrijke gewassen een verdienmodel te maken voor de boer.

Provincie Oost-Vlaanderen, Boerenbond en Next Food Chain sloegen de handen in elkaar om ondernemers uit de volledige voedingsketen samen rond tafel te zetten. Dit gebeurde tijdens een Dinner Hack van Generation Food waar de deelnemers tijdens het diner samen een antwoord zochten op de concrete uitdaging: ‘Via welke keten is het mogelijk om van veldboon of gele erwt een rendabel verhaal te maken op je landbouwbedrijf?’.

In de regio Zwalm zijn landbouwers namelijk op zoek naar nieuwe gewassen die een positieve rol kunnen spelen in de gewasrotatie maar waarmee ook financiële meerwaarde mogelijk is waarbij gekeken wordt naar verwerking in humane voeding.

Interesse voor eiwitrijke gewassen

Momenteel wordt er op verschillende niveaus met veel interesse gekeken naar eiwitrijke gewassen. Enerzijds omdat het landbouwkundig interessante teelten kunnen zijn in de rotatie, anderzijds omdat voedingsbedrijven naar deze grondstoffen op zoek zijn en waarbij ze belang hechten aan het lokale aspect.

Bovendien ondersteunt de Vlaamse overheid verschillende initiatieven en projecten zoals Peapact, dat een lokale keten ontwikkelt voor gele erwt. In kader van het Europese H2020-project CROPDIVA werkt Boerenbond met onder andere Universiteit Gent samen om regionale waardeketens te onderzoeken voor bijvoorbeeld veldboon of lupine. Ook in het Leuvense doen we die oefening voor gele erwt, veldboon en lupine binnen het project Een boon voor Leuven.

fv
Positie van landbouwer en prijsvorming

Door werk te maken van regionale ketens is het de bedoeling om de positie van de landbouwer en de prijsvorming te verbeteren door het netwerk uit te breiden met andere ondernemers die mogelijk een rol kunnen spelen in het verwerken en vermarkten van de lokaal geproduceerde grondstoffen. We zien hier nog heel wat kansen want Vlaanderen beschikt nu eenmaal over een uitgebreid en innovatief netwerk van voedingsbedrijven.

Landbouwers die via een lokale keten willen afzetten hebben daarbij nood aan een doorkijk in de keten naar de mogelijke afnemers, verwerkers, voedingsbedrijven maar ook naar de trends in productontwikkeling en gevoeligheden bij de consument. Om dat te overbruggen is een Dinner Hack van Generation Food de ideale manier om op korte tijd verschillende spelers te leren kennen en samen na te denken over nieuwe afzetmogelijkheden.

gbbg

Vooraf aan de Dinner Hack bood Protealis de mogelijkheid om enkele van hun selectievelden te bezoeken met soja, gele erwt en veldboon. CEO Benjamin Laga leidde de groep rond.

Op laagdrempelige manier

Elke deelnemer bracht specifieke expertise mee vanuit zijn/haar positie in de keten waardoor de avond heel wat nieuwe kennis opleverde, in eerste instantie voor de landbouwers maar zeker ook voor de andere deelnemers. Het gebeurt niet vaak dat je in een informele setting diverse ondernemers kan ontmoeten die zich willen engageren en waarmee je op een laagdrempelige manier van gedachten kan wisselen.

Tijdens de Dinner Hack in Zwalm werden 3 mogelijke ketens ontwikkeld op basis van gele erwt en veldboon. Het concept dat op het einde van de avond als ‘meest realistisch’ werd bestempeld was een hybride hamburger waar naast vlees ook gele erwt en/of veldboon in verwerkt wordt.

Het idee is dat dit concept kan inspelen op de stijgende groep van flexitariërs die houdt van vlees maar er bewust voor kiest om er minder van te eten. Bovendien breng je met peulvruchten op die manier extra variatie op het bord. In de loop van de komende weken zal dit idee verder onderzocht worden en mogelijke partners geïdentificeerd.

Vragen? Nele.Lauwers@Boerenbond.be

Bron: Boerenbond.