Subsidies voor innovatie

Met een subsidie van 40% steunt het Departement Landbouw en Visserij innovatieve investeringen in de land- en tuinbouw. Naast de investering zelf, kan je ook steun krijgen voor onderzoek en advies over de innovatie.

Wij geven je graag meer uitleg over deze maatregel en bekijken samen of je investering deze steun kan krijgen. Eventueel stellen we ook samen het aanvraagformulier op.

Leden

Opstellen: 1% van de subsidiabele kost (met een minimum van 500 euro en maximum van 5000 euro -enkel bij goedkeuring van het project)
Nalezen: 250 euro