BinnenBijBoerendagen

BinnenBijBoerendag

Nog te veel kinderen weten niet waar het brood dat ze eten of het vlees en de groeten dat op hun bord ligt vandaan komt. Door hen te tonen hoe het geproduceerd wordt, kunnen we hen al heel vroeg met een kritische blik naar voeding leren kijken. Die kritische blik ontstaat door hen te leren hoe voeding gezond geproduceerd wordt in hun eigen land, … en nog belangrijker in hun eigen gemeente.

Wat is een BinnenBijBoerendag?

Op een BinnenBijBoerendagen worden leerlingen van eenzelfde leerjaar van alle lagere scholen in de gemeente uitgenodigd voor een boerderijbezoek in hun eigen dorp. Op het landbouwbedrijf zijn ook andere landbouwers uit de gemeente aanwezig met een standje. Ook lokale plattelandsverenigingen kunnen aansluiten en er een workshop geven. Via een rotatiesysteem leren de kinderen in een (halve) dag tijd enorm veel over de voedselproductie en maken ze kennis met het verenigingsleven in hun eigen gemeente.

Hoe een BinnenBijBoerendag organiseren?

1. Kies een locatie:

Je kiest een centraal gelegen landbouwbedrijf, waarop alle leerlingen uit de hele gemeente gedurende een (halve) dag worden uitgenodigd.

2. Infostandjes:

Op deze locatie staan die dag ook standjes van de andere landbouwers en de Landelijke Beweging uit de gemeente.

  • Landbouwers vertellen over hun bedrijf en hoe zij het voedsel dat elke dag op ons bord ligt, produceren, welke handelingen nodig zijn, wat ze mogen en niet mogen, … en hoe het komt dat het zo lekker is. Ze tonen de leerlingen ook welke acties landbouwers ondernemen om het klimaat zo weinig mogelijk te belasten.
  • Verenigingen verzorgen een kindvriendelijke workshop om hen warm te maken en te informeren over hun werking.

Boerenbond adviseert

Boerenbond adviseert verenigingen en/of gemeentediensten bij het uitwerken van hun BinnenBijBoerendag aan de hand van een draaiboek, voorziet een vorming voor de ‘lesgevers’ en een evaluatietool voor de leerkrachten.

  • Een introductiegesprek (1/2 uur): doelstellingen, haalbaarheid, …
  • Een opstartgesprek (2 uur): draaiboek, budget, …
  • Advies voor de organisatie (2 uur): suggesties aanbod standhouders, praktisch en organisatorisch, …       
  • We leveren banners om de BinnenBijBoerendag in te kleden en een evaluatietool om de dag elk jaar te verfijnen.
  • Per jaar kunnen we maximaal 20 BinnenBijBoerendagen begeleiden.