Voedsellandschappen

In een voedsellandschap worden land- en tuinbouwactiviteiten gecombineerd met andere activiteiten waardoor het gebied een multifunctionele invulling krijgt. Diverse activiteiten zorgen, naast voedselproductie, voor meerwaardecreatie op economisch, ecologisch en/of op maatschappelijk vlak.
Grensland Saeftinghe

Gebiedsgerichte aanpak

toerismeboeren

Verbreding van landbouwactiviteiten

samenwerken

Samenwerken

nieuwe verdienmodellen

Nieuwe verdienmodellen

Boerennatuur

Boer en burger verbinden

Bloemrand

Ecologische meerwaardecreatie

Voedsellandschap Inspiratieboek 2021

In opdracht van VLM schreef Boerenbond een inspiratieboek rond het concept voedsellandschap. Dit inspiratie-doe-boek nodigt via opdrachten en een stappenplan een lokale groep actoren uit om hun voedsellandschap uit te tekenen.

Het concept wil op economisch, ecologisch en maatschappelijk vlak meerwaarde creëren in en voor een landbouwgebied waar naast landbouwers ook andere actoren een actieve rol opnemen.

bb/cera/kbc