Voedsellandschap Inspiratieboek 2021

Inspiratieboek voedsellandschap

Het programma ‘Voedsel+Land+Schap’ onderzoekt hoe we lokaal voedsel kunnen produceren en tegelijk kunnen inzetten op andere functies van de open ruimte, zoals recreatie, biodiversiteit, waterbeheer, streekidentiteit, etc.

Door nieuwe partnerschappen te sluiten, andere verdienmodellen te zoeken en goede voorbeelden te verspreiden faciliteren we lokale ideeën en initiatieven en maken we op grotere schaal mee werk van een duurzame toekomst voor Vlaanderen.

Laat dit inspiratieboek je op weg helpen bij de uitrol van een voedsellandschap. Lokaal zal jouw voedsellandschap zorgen voor een nieuwe dynamiek. Als we erin slagen om, verspreid over de verschillende provincies, een waaier van voedsellandschappen te creëren, dan zullen die elkaar ongetwijfeld versterken.

De open ruimte en de landbouw zullen erbij gebaat zijn en iedereen zal er bovendien meer van kunnen genieten.