In een voedsellandschap zorgen (nieuwe) samenwerkingsvormen ervoor dat 1+1 = 3. Die kunnen heel divers zijn, zowel wat de activiteiten betreft als wat de partners betreft.

Agrobeheergroep

Agrobeheergroepen, afgekort ABG’s, zijn laagdrempelige samenwerkingsverbanden van lokale landbouwers die werken rond boerennatuur. De landbouwers bepalen zelf de thema’s die ze opnemen, de rol die ze hierin spelen en hoe ze dit combineren met hun bedrijf. De opdrachten kunnen komen van lokale overheden of lokale ondernemingen. Zo onderhouden ABG’s houtkanten, wegenbermen en waterlopen, zaaien ze bloemenranden in en zetten in op meer biodiversiteit en landschapsbeheer, werken ze rond akkervogelmaatregelen, … en dit alles met oog voor economie en ecologie.

Voorbeelden van bestaande agrobeheergroepen en hun activiteiten vind je hier.  

A-ploeg Antwerpen

Binnen het project de A-ploeg vinden Antwerpse ondernemers en landbouwers uit de directe omgeving van de stad elkaar. Zo kunnen ze nieuwe ideeën uitrollen en hun bedrijfsvoering versterken. Dit resulteert in een aanbod van nieuwe producten en nieuwe diensten wat de lokale economie versterkt. Denk maar aan die yoga-instructeur die een weide zoekt voor zijn sessies of die grafische vormgever die het logo ontwerpt voor een landbouwer die zijn eigen hoeveijs maakt.

Hier lees je meer over het project en inspiratie vind je op de facebookpagina van het project.

kortom
A-ploeg

Publiek-private samenwerking

In een voedsellandschap doen zich diverse nieuwe kansen voor. Door de krachten te bundelen in publiek-private samenwerking (PPS) kan je meerwaarde creëren, liefst voor zoveel mogelijk partners.

Zo werkt Stad Leuven samen met Kort’om Leuven, een coöperatie van land- en tuinbouwbedrijven die via de korte keten afzetten. De landbouwers centraliseren hun al dan niet verwerkte hoeveproducten en verdelen ze van daaruit naar horecazaken en buurtsupers in en rond Leuven. Op die manier zijn lokale producten makkelijker toegankelijk voor de inwoners van Leuven en omstreken.