Een voedsellandschap kan nooit een kopie zijn van een ander initiatief. Het wordt immers ingevuld door lokale actoren en moet lokale behoeften en verwachtingen invullen. Toch haal je heel wat inspiratie door andere cases te bestuderen.

Veel cases worden bij opstart gefinancierd door projectsubsidies. Die zijn vaak nodig om het innovatief model uit de startblokken te krijgen. Besef wel dat je vanaf een bepaald moment zonder externe financiering moet kunnen voortbestaan. Vraagt een voedsellandschap inspanningen aan land- en tuinbouwers, andere ondernemers, overheidsdiensten, …, weet dan dat die zich op één of andere manier moeten terug verdienen.

Daarom het belang van meerwaardecreatie in een voedsellandschap, niet alleen voor het geheel, maar voor alle individuele actoren die er hun schouders onder zetten.

Landbouwparken in Europa

In de publicatie ‘Expertenopdracht, stedelijke landbouwparken in Vlaanderen’  vind je op pagina 13 een oplijsting van landbouwparken in Europa.

Verder in de tekst vind je de omschrijving van de genoemde parken.

landbouwparken
Grensland Saeftinghe

Grenslandpark Groot Saeftinghe, België - Nederland

Hoewel in het Grenslandpark Groot Saeftinghe de focus niet ligt op voedselproductie, worden ook hier landbouw, ecologie en beleving verweven. Ook de haven van Antwerpen speelt er een belangrijke rol. 8 partners werken samen in een Interregproject met als doel een grenspark te creëren waar land(bouw), water, natuur en industrie elkaar verbinden.

Rotterdam de boer op, Nederland

In en rond Rotterdam werkt een unieke coalitie van ketenpartners aan het project ‘Rotterdam de boer op’. Hiermee zet men in op spectaculair meer biodiversiteit op het platteland, eerlijk geproduceerd regionaal eten en een gezonde bedrijfsvoering voor boeren. Dit kan dankzij een gift van 5 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. Negentien partijen werken er samen om deze ambitieuze droom waar te maken.

Buijtenland van Rhoon

Buijtenland van Rhoon, Nederland

Op deze plek willen boeren, recreatieondernemers, natuurliefhebbers en verenigingen laten zien hoe het ánders kan. Landbouw met respect voor de natuur. Met aandacht voor eerlijk voedsel. Geteeld dichtbij de afzetmarkt. Dit project verbindt stad en platteland. Ook hier is projectsteun nodig om het traject dat stad en platteland verbindt uit te rollen.

Meer info op https://www.buijtenland-van-rhoon.nl/