De uitdaging in een voedsellandschap is om ook oog te hebben voor ecologische meerwaardecreatie. Ideaal is de inspanning die meerwaarde creëert op economisch en op ecologisch vlak. Men spreekt wel eens van ECO².  

Boerennatuur Vlaanderen

Boerennatuur Vlaanderen vzw richt zich op diverse activiteiten die dit beogen. Zoek je inspiratie of een compagnon om je idee uit te rollen, breng dan zeker een bezoek aan hun website.

Subsidies voor ecologische inspanningen

Je kan één of meerdere beheerovereenkomsten afsluiten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) als je inspanningen levert op vlak van behoud of verbetering van de kwaliteit van het milieu, de natuur of het landschap. Tegen een welbepaalde vergoeding levert de land- of tuinbouwer inspanningen op vlak van akkerrandbeheer, kleine landschapselementen, erosiebestrijding, waterbeheer, … Meer details en aanvraagformulier vind je op deze webpagina.

Ook provincies werken specifieke beheerpakketten uit. Zo voorziet provincie Oost-Vlaanderen een vergoeding voor wie beheermaatregelen uitvoert binnen het project Water-Land-Schap Barbierbeek.

Weet ook dat het departement Landbouw&Visserij subsidies toekent voor niet productieve investeringen. Je kan ze aanvragen als VLIF-steun. Voorwaarden en aanvraagformulier vind je hier.

Zoek partners

In samenwerking met Regionale Landschappen, lokale landbouwers, lokale overheden en andere partners werden de voorbije jaren op meerdere plaatsen in Vlaanderen hagen aangeplant in het buitengebied. Rond fruitplantages en akkers zijn ze een schuilplaats voor dieren waaronder vogels, bestuivers en plaagbestrijders. Ze temperen de wind en zorgen zo voor een microklimaat, verhogen de biodiversiteit en verfraaien het landschap.  Elders verbinden struiken, hagen en heggen landbouwgebied met bos- en natuurgebied. Inspiratie vind je van Haspengouw tot in het Heuvelland.

Als gemeente is het een uitdaging om noodzakelijke onderhoudswerken in het buitengebied tijdig en correct uit te voeren. Om in te spelen op deze specifieke nood, zetten de Regionale Landschappen het Loket Onderhoud Buitengebied, kortweg LOB, op. Als gemeente kan je een raamcontract sluiten met een groep lokale land- en tuinbouwers, verenigd in een Agrobeheergroep om, tegen een marktconforme vergoeding de onderhoudswerken te laten voeren. Zo winnen de landbouwers zowel op ecologisch als op economisch vlak.