Proeven van eiwitrijke teelten op geslaagde inspiratietoer

9 juni 2022

Onze voedingsmarkt is constant op zoek naar nieuwe voedingsproducten. Hoe langer hoe meer is er vraag naar grondstoffen die rijk zijn aan plantaardige eiwitten. Daarnaast is er ook groeiende aandacht voor de productieomgeving en -locatie. De consument koopt liefst producten die lokaal geproduceerd werden.

Landbouwers zien mogelijkheden in deze trend, maar missen momenteel een duidelijk marktperspectief. Langs de kant van de verwerkers en consumenten bestaat er dan weer weinig kennis over de voedingsmogelijkheden met lokaal geproduceerde plantaardige eiwitten. Tenslotte ontbreekt momenteel ook nog een kleinschalige keten met de nodige tussenschakels die helpen om de lokale grondstoffen effectief te verwerken.

In verschillende projecten onderzoekt Boerenbond met landbouwers hoe deze leemtes best ingevuld kunnen worden. Door met diverse eiwitrijke teelten te experimenteren, wordt tezelfdertijd gewerkt aan meer biodiversiteit in het veld én een aantrekkelijker aanbod voor de consument op het bord.

De grootste uitdaging hierin is het rendabel maken van elke schakel in de keten.  Om helder te krijgen hoe deze keten net in elkaar zit, zetten we een inspiratietoer op poten waarbij boeren en verwerkers samenkwamen en de teelt van eiwitrijke gewassen, samen met hun verwerkingsmogelijkheden, leerden kennen.

dvd
Op het veld

Kevin De Witte, onderzoeker aan de UGent, werkt in het kader van het project Cropdiva mee aan de opwaardering van een aantal ondergewaardeerde gewassen zoals veldbonen, boekweit, gerst, haver, lupine en triticale.

Naast het genetisch verbeteren van de teelten zodat ze beter resistent zijn tegen actuele klimaatuitdagingen, wil het project ook concrete adviezen formuleren over hoe deze eiwitrijke gewassen best geteeld worden en inspiratie bieden voor verwerking ervan.

”Regionale waardeketens creëren rond deze 6 gewassen zal bijdragen aan een hogere biodiversiteit in het landbouwlandschap”, aldus Kevin.

xcx

Ook Hilde Muylle, onderzoeker bij ILVO, is betrokken bij verschillende proeven met eiwitrijke teelten. “We onderzoeken gele erwt, lupine en veldboon, als mengteelt met haver, en hoe we deze grondstoffen kunnen zuiveren en scheiden na oogst”, zegt Hilde. Een van de projecten waaraan Hilde meewerkt is onder andere het lokaal geïnspireerde project “Een boon voor Leuven”. Hierin zitten landbouwers en schakelorganisaties zoals Kortom Leuven samen rond de tafel om te bespreken hoe eiwitrijke teelten teelttechnisch succesvol kunnen zijn. 

Op het bord

Tijdens een bezoek aan de Food Pilot, een initiatief van ILVO en Flanders Food, leren we meer over de marktsituatie van eiwitrijke gewassen en de verwerkingsopties ervan. Food Pilot heeft een moderne infrastructuur met machines die eiwitten uit gewassen kunnen extraheren en weer uitstoten in diverse vormen.

Deze gedestilleerde eiwitten dienen zo als basis voor nieuwe voedingsproducten. “Onze dienstverlening via piloottesten in de proeffabriek, uitgebreide analyses en advies mondde al meermaals uit in co-creatie” haalt Nathalie Bernaert van Food Pilot aan. “Zo helpen we diverse bedrijven met het verbeteren van hun voedingsproducten en productieprocessen.”  

xcx
De lokale schakel

Zowel verwerker als producent leerde dezelfde les tijdens deze toer. Ook Nele Lauwers, consulent Boerenbond, herhaalt deze. “Om het maximum potentieel van eiwitrijke teelten naar boven te halen, moeten de mogelijkheden van lokale waardeketens absoluut worden benut”, klinkt het. “Door in elkaars nabijheid samen te werken krijgen zowel producent als verwerker een beter zicht op lokale opportuniteiten.”

“Als ze in de manier waarop ze deze benaderen elkaar de hand reiken, kunnen ze allebei hun werking naar een hoger niveau tillen. Zo wint iedereen: de boer is zeker van een afnemer, de verwerker leert over ingrediënten die hem inspiratie kunnen bieden in zijn productontwikkeling en de consument krijgt een gezonder en gevarieerder aanbod voor de kiezen!

Bron: Boerenbond.