Biodiversiteit verbeteren

Landbouw en natuur zijn sterk met elkaar verbonden. Als land- of tuinbouwer heb je wellicht vragen over wat dat voor jouw bedrijf concreet betekent. Of misschien zit je vast in het kluwen van wetgeving en subsidies?

Boerennatuur.be is thuis in deze complexe materie en zoekt voortdurend naar win-wins. Tussen landbouw en natuur, tussen economie en ecologie. Wil je de ecologische én economische kansen van je bedrijf op het vlak van biodiversiteit maximaliseren? Of de eventuele belemmeringen en beperkingen tot een minimum herleiden? Contacteer ons dan.  

Welke vragen heb jij over ecologie?

 • Mijn percelen liggen (deels) in de buurt van of in Natura 2000-gebied, binnen beschermd landschap. Welke beperkingen of verplichtingen brengt dit met zich mee? 
 • Welke subsidies zijn er voor de aanleg van diverse perceelsranden of landschapselementen?
 • Wat zijn de mogelijkheden en de voordelen van biodiversiteit op mijn bedrijf? 
 • Hoe trek ik meer bestuivers en natuurlijke plaagbestrijders aan (zweefvliegen, sluipwespen, vleermuizen, roofvogels, zwaluwen …)?
 • Hoe voorkom ik de negatieve effecten van extreme weersomstandigheden, ziekten en plagen? Hoe pak ik ze aan? 
 • Hoe zorg ik voor biodiversiteit op mijn akkers?
 • Hoe voorkom of bestrijd ik invasieve soorten (Amerikaanse vogelkers, Japanse Duizendknoop, Nijlgans …) binnen de huidige wetgeving?

Van monocultuur naar biodiversiteit: vraag advies op maat 

Het bedrijfsadviessysteem ‘KRATOS – Raad op maat’ geeft je als land- of tuinbouwer gratis advies op maat van je bedrijf. Dit kan voor de volgende modules:

 • Module 5A: Agromilieuacties m.b.t. biodiversiteit
 • Module 5C: Link tussen biodiversiteit en veerkracht van het agro-ecosysteem, link tussen monoculturen en gevoeligheid voor ziekten en extreme klimatologische gebeurtenissen, info over invasieve soorten.

   

Hoe vraag ik dit advies aan?

Dit doe je via het e-loket van het ‘Departement Landbouw en Visserij’. Hoe je dat aanpakt, lees je op boerennatuur.be. Eens je adviesvraag aan boerennatuur.be doorgegeven is, zal een adviseur je contacteren. 

Wat kost dit advies?

Niet leden

Ben je geen lid van Boerenbond en wil je toch een beroep doen op onze diensten?

Kijk op www.boerenbond.be/lidworden.
Sluit je aan bij Boerenbond en onze experten helpen je graag verder.

Leden

Dit advies is gratis voor landbouwers, en geeft ook toegang tot de Kratos-adviesmodules 1 (ondernemingsplan) en/of 2 (bedrijfseconomisch advies) via andere partners.