dfd

Voed mee de toekomst

Samen met de nieuw verkozen bestuursleden willen we de komende maanden nadenken over de toekomst van land- en tuinbouw...

dfd

Nationale parken en landschapsparken

Tegen 31 mei moeten de kandidaten voor de erkenning van Nationaal Park en Landschapspark een operationeel plan en...

fvf

Wateroverlast 2023-2024

De watersnood van de voorbije dagen en weken zorgt in heel Vlaanderen voor heel wat problemen. In dit dossier bundelen...

klimaatkoploper

Wie werd Dé Klimaatkoploper 2023?

In deze wedstrijd gingen Boerenbond, KBC en Cera in 2023 op zoek naar de boer of tuinder die de beste, meest innovatieve...

gffg

Het nieuwe pachtdecreet

De Vlaamse regering heeft een nieuwe pachtwet goedgekeurd. We zijn als Boerenbond tevreden dat de kerntaak van pacht...

cv

Gewasbescherming

Gewasbeschermingsmiddelen hebben hun plaats binnen een duurzame landbouwproductie. Ze helpen gewassen in een goede...

watergebruik

Duurzaam watergebruik

Boeren en tuinders springen al jaren duurzaam om met water. Samen zoeken we naar oplossingen om de watervraag verder te...

dfd

Droogte

De hoge temperaturen zorgen voor heel wat problemen in de land- en tuinbouw. Niet alleen voor verschillende teelten...

gbg

Natuurherstelwet

Het voorstel van natuurherstelwet werd reeds in 2020 aangekondigd in de Europese biodiversiteitsstrategie als onderdeel...

fv

Innovatiesteun voor PAS-oplossingen

De nood aan nieuwe, innovatieve maatregelen voor het inperken van stikstofemissies in de verschillende landbouwsectoren...

fvf

Gewasbescherming

De Europese, federale en Vlaamse wetgeving stelt steeds strengere eisen aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen om...

landbouw en klimaat

Landbouw en klimaat

Onze land- en tuinbouwsector levert met resultaat grote klimaatinspanningen, die gestoeld zijn op innovatie, onderzoek...