Innovatiesteun voor PAS-oplossingen

De nood aan nieuwe, innovatieve maatregelen voor het inperken van stikstofemissies in de verschillende landbouwsectoren is hoog. Ideeën voor oplossingen zijn zeker voorhanden, maar de drempel voor effectieve realisatie en erkenning daarvan ligt vandaag vaak nog te hoog. Met de oproep Innovatiesteun voor PAS-oplossingen steekt Boerenbond de hand uit naar bedrijven om samen op zoek te gaan naar nieuwe, gevalideerde en innovatieve maatregelen. Samen werken we aan een versneld proces dat nieuwe, haalbare en betaalbare stikstofoplossingen brengt op maat van een sector in nood.
Meld jouw PASklare oplossing aan voor ondersteuning

Heb jij of jouw bedrijf een oplossing die inPASbaar is binnen de Vlaamse landbouw? Of zit je met een stikstof inperkend idee dat je verder wil uitspitten? Elke suggestie is welkom, zolang ze maar vernieuwend is voor de landbouwsector, financieel/technisch haalbaar, inzetbaar voor de Vlaamse landbouwer op korte termijn en een duurzaam in karakter.

PASt jouw verhaal in dit plaatje? Meld je oplossing dan aan via onderstaand inschrijfformulier, en maak kans op zowel financiële als inhoudelijke ruggensteun van de Boerenbond teams.

 

"Versnelde PAS-oplossingen: samenwerken voor sectorale innovatie"

Onze experten

Caroline Van der Heyden en Stijn Bossin
Stijn & Caroline

Contact: stijn.bossin@boerenbond.be

tel. 016 28 61 37

ssd
En nu concreet

Innovatiesteun, wat betekent het?

  • Voor wie is de steun mogelijk van toepassing;
  • Aan welke criteria moeten geselecteerde oplossingen voldoen;
  • Wat is de verwachte looptijd van weerhouden projecten;
  • Wat is de grootorde van de steun die je mag verwachten;
  • Welk reglement hanteren we tijdens de oproep.

Hieronder lees je er alles over.

Het hoe en waarom

Deze oproep kwam niet zomaar tot stand. Hij is het resultaat van een gericht Boerenbond onderzoek naar pijnpunten en drempels die momenteel verhinderen dat nieuwe stikstofreducerende technieken snel hun weg vinden naar de markt en de landbouwer. Hier lees je meer over het waarom van dit initiatief en de doelstellingen die we hopen te bereiken.

bb/cera/kbc