Innovatiesteun voor PAS-oplossingen

De nood aan nieuwe, innovatieve maatregelen voor het inperken van stikstofemissies in de verschillende landbouwsectoren is hoog. Ideeën voor oplossingen zijn zeker voorhanden, maar de drempel voor effectieve realisatie en erkenning daarvan ligt vandaag vaak nog te hoog. Met de oproep Innovatiesteun voor PAS-oplossingen steekt Boerenbond de hand uit naar bedrijven om samen op zoek te gaan naar nieuwe, gevalideerde en innovatieve maatregelen. Samen werken we aan een versneld proces dat nieuwe, haalbare en betaalbare stikstofoplossingen brengt op maat van een sector in nood.

"Meld je oplossing aan en maak kans op zowel financiële als inhoudelijke ruggensteun van onze teams"

Elke suggestie is welkom, zolang ze maar vernieuwend is voor de landbouwsector, financieel/technisch haalbaar, inzetbaar voor de Vlaamse landbouwer op korte termijn en duurzaam in karakter. Hieronder lees je meer over de concrete voorwaarden en aanmeldingsprocedure van de innovatiesteun.

Consulenten innovatiesteun

Het hoe en waarom

Deze oproep kwam niet zomaar tot stand. Hij is het resultaat van een gericht Boerenbond onderzoek naar pijnpunten en drempels die momenteel verhinderen dat nieuwe stikstofreducerende technieken snel hun weg vinden naar de markt en de landbouwer. Hier lees je meer over het waarom van dit initiatief en de doelstellingen die we hopen te bereiken.

bb/cera/kbc