Ammoniakuitstoot verminderen

Samen met jou gaan we op zoek naar welke PAS- of ammoniakemissiearme maatregel het best bij je bedrijf past. Daarbij kijken we naar de ecologische impact, de voordelen op financieel vlak en de werkbaarheid van het systeem.

Gratis individueel advies

Via het RAMBO-project kan je als varkens- of pluimveehouder gratis advies op maat vragen wat betreft emissiereductie.  

Na een kennismakingsgesprek en bedrijfsbezoek met een expert luchtemissies, gaan jullie samen op zoek naar haalbare oplossingen. We hanteren een integrale aanpak: naast het verlagen van de ammoniakuitstoot, worden ook de neveneffecten zoals methaan, dierengezondheid en –welzijn bekeken. Zo verkrijg je een actieplan op maat van jouw bedrijf. 

T.e.m 23 juni 2024 kan je intekenen voor individueel advies. We bekijken je aanvraag en laten je in juni weten of je in aanmerking komt of niet (plaatsen zijn beperkt).  

Leden

Advies 1/2 uur: gratis
Meerprijs per extra 1/2 uur: + 64 euro (excl. btw)***

*** Met een maximum totaalfactuur van 330 euro voor leden Boerenbond.