Niet-productieve investeringen

Landbouwers kunnen sinds kort beroep doen op de vernieuwde subsidies bij het departement Landbouw en Visserij. Bij de zogenaamde niet-productieve investeringen (NPI) van het VLIF worden heel wat maatregelen gesubsidieerd.

Niet-productieve investeringen (kortweg NPI’s genoemd) zijn investeringen die geen aanzienlijke baten, inkomsten of opbrengsten opleveren, noch de waarde van het bedrijf van de begunstigde aanzienlijk vergroten, maar wel een positieve impact hebben op het milieu en klimaat.

VLIF-steunmaatregelen

In Vlaamse context vallen deze subsidies momenteel onder de VLIF-steunmaatregelen beheerd door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds. De NPI’s kregen een plaats in het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 en een aanzienlijk budget, 10% van het totale VLIF-pakket.  NPI 2.0 kent een uitbreiding van de “oude” NPI-maatregelen, opgedeeld in vier clusters:

  • biodiversiteit,
  • landschap,
  • erosie
  • en water.

Normbedragen zijn realistischer en investeringen worden 75 tot 100% gesubsidieerd. Een technisch verantwoordingsadvies is vereist voor een aantal NPI’s maar valt weg als een gelijkaardig advies -zoals een omgevingsvergunning- bestaat.

Wie komt in aanmerking?

De instapvoorwaarden zijn vrij beperkt: enige voorwaarde is dat uw landbouwbedrijf geïdentificeerd is bij het Departement Landbouw en Visserij en u een ondernemingsnummer hebt dat activiteiten met betrekking tot landbouw uitvoert, namelijk het kweken, telen, artisanaal bewerken en verwerken en commercialiseren van landbouwproducten.

bnpakket

Pakket Boerennatuur

Wil je zelf werken aan biodiversiteit op je bedrijf?  Dat kan en wel aan de hand van het Boerennatuur pakket.  Boerenbond biedt je dit pakket aan, in het kader van de niet-productieve investeringen, die volledig terug betaald worden via VLIF-steun. Het boerennatuur pakket combineert twee nestkasten, een bijenhotel en eventueel een wildredder. De nestkasten huisvesten steenuil en zwaluw, het bijenhotel beschikt over minstens 1 m² bijenwand en de akoestische wildredder verjaagt wild voor de maaibalk in de buurt komt. Bestellen kan via

Verdere info

Boerennatuur Vlaanderen zet het komende jaar in op de verdere communicatie en verspreiding van alle mogelijkheden die deze investeringen bieden. Hou dus zeker hun website en vormingsmomenten in het oog via https://www.boerennatuur.be/samen-investeren-in-meer-boerennatuur/

Voor verdere informatie kan u terecht op de website van het departement landbouw en visserij: https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun#VW_begunstigde