Landbouw en klimaat

Onze land- en tuinbouwsector levert met resultaat grote klimaatinspanningen, die gestoeld zijn op innovatie, onderzoek en technologie. In dit dossier bundelen we feiten, artikels, cartoons, infografieken en getuigenissen die dat feit ondersteunen. Klimaat is dan ook een hot item geworden dat we overal tegenkomen: in de media, op straat, aan tafel.

De land- en tuinbouw in Vlaanderen: het klimaat is ook ons werkveld.

Land- en tuinbouwers zijn de eersten die de gevolgen van de klimaatverandering aan den lijve ondervinden. Droogte, wateroverlast, hittegolven, stormen... De landbouwsector wil een voortrekkersrol opnemen in de weg naar klimaatoplossingen. 

df
 Klimaatroadshow Oost

Na een succesvolle editie in het West-Vlaamse op 24 november, gingen we op donderdag 9 februari weer langs bij 3 land- en tuinbouwers die allerhande initiatieven namen op vlak van de klimaatthema's. Ditmaal stoppen we in de Noorderkempen en ligt onze focus op water, bodem en technologische innovatie. Via de getuigenissen van collega land- en tuinbouwers ontdek je welke haalbare maatregelen je zelf zoal zou kunnen nemen om klimaatverandering het hoofd te bieden zonder het verdienmodel erachter uit het oog te verliezen. We hebben dus niet enkel aandacht voor wat jij kan doen voor het klimaat, maar ook voor wat het klimaat kan doen voor jou. 

 

gbg
fgf
Klimaat (en de gevolgen) in een notendop

Om het te hebben over klimaatverandering en klimaatproblematieken, moeten we eerst weten wat klimaat is. Het klimaat is het gemiddelde weer over een bepaalde periode.

Een klimaat is niet stabiel, het kan door natuurlijke en menselijke invloeden veranderen. Maar wat zijn broeikasgassen?

Wat zijn de gevolgen van klimaat, en dan heel specifiek voor de land- en tuinbouw ?

Het klimaat in thema’s 

Klimaat en klimaatverandering zijn abstracte begrippen. Boeren moeten maatregelen nemen om verbetering door te voeren, maar dan moeten ze natuurlijk wel weten op welke concrete problematieken ze kunnen inzetten. We maakten een beperkte selectie van mogelijke thema’s die binnen het klimaatvraagstuk van belang zijn en lichten toe hoe boeren al soelaas bieden binnen deze thema’s. 

Alternatieve teelten
Circulariteit
Emissies
Technologie
Bodem
Ecosystemen
Energie
Water

Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens stelt dat Boerenbond zeker niet behoort tot het groepje van klimaatontkenners of klimaatsceptici. Onze boeren ondernemen dag in dag uit, in weer en wind... Zij ondervinden sterker dan wie ook de gevolgen van een veranderend klimaat en krijgen te maken met droogte, plotse intense regenval en hevige stormen.

Het is dan ook in het belang van onze landbouwers dat de sector op zoek gaat naar oplossingen. En dat doen we vandaag. De land- en tuinbouwsector levert een grote bijdrage aan de oplossing van de klimaatproblematiek. Tegelijk willen we goed informeren over de inspanningen die onze land- en tuinbouwers op dat vlak al doen.

dfd
Hulp nodig? Deze Boerenbonddiensten helpen je vooruit 

Kan je er niet bij zijn op onze klimaatroadshow, maar wil je toch graag onderzoeken wat jij zoal kan doen om je klimaatscore te verbeteren? Daarbij helpen we je graag. Neem een kijkje tussen ons uitgebreid aanbod aan adviesproducten en ontvang advies op maat.