De scan heeft als doel bedrijven een objectief beeld te geven van hun watergebruik en stelt op die basis investeringen in waterbesparing, alternatieve waterbronnen, duurzame waterproductie en duurzaam watergebruik voor. De waterscan heeft steeds oog voor zowel het ecologische als het economische aspect steeds binnen het wettelijk kader.

De waterscan bestaat uit

  • een bedrijfsbezoek,
  • een rapport waarin alle besproken thema’s worden toegelicht en voorstellen worden gedaan,
  • ruimte voor vragen, bezorgdheden en eigen ideeën,
  • en verdere opvolging van het bedrijf door bijvoorbeeld technische en financiële analyses van offertes door installateurs.

Voor ieder bedrijf de moeite waard

Door verschillende facetten

  • waterfactuur,
  • waterbalans en kerngetallen,
  • waterbesparing,
  • duurzame waterproductie en
  • wateropslag en bijsturing processen

te bekijken is de waterscan voor ieder bedrijf de moeite waard. Zowel bedrijven met geen of weinig ervaring in waterbeheer, als bedrijven die al een aantal stappen hebben ondernomen, kunnen we met onze kennis begeleiden en  ondersteunen. Zo maken we samen met jou je bedrijf op een financieel interessante manier zo water-efficiënt mogelijk. 

Infographic Waterscan