Koolstofboeren

Wist je dat Boerenbond samenwerkt met Claire?  Samen met de Bodemkundige Dienst van België maken we het mogelijk om lokale koolstofopslag via landbouwprojecten op dit platform aan te bieden. Claire is het eerste lokale CO2-platform in België, waarbij Claire staat voor Clean Air. Hierop kunnen bedrijven die hun onvermijdbare CO2 uitstoot willen compenseren, dit op een lokale manier doen via verschillende type projectaanbieders, waaronder koolstofboeren.  

Met de juiste bodemmaatregelen kan je als landbouwer letterlijk CO2, het belangrijkste broeikasgas in onze atmosfeer, uit de atmosfeer halen en op slaan als koolstof (C) in je bodem. Daarmee lever je dus een dienst aan de maatschappij.

Daarenboven is meer koolstof in de bodem ook goed voor betere bodemvruchtbaarheid, weerbare gewassen, meer biodiversiteit, minder erosie, een verhoogd waterhoudend vermogen en een betere opname van nutriënten door de plant! Door koolstof op te slaan in de bodem kan de landbouwsector zich ook beter wapenen tegen extreme weersomstandigheden en de impact van klimaatwijzigingen. 

Die koolstofopslag kan je via een samenwerking met het CO2-platform Claire verkopen. Boerenbond kan jou bijstaan bij het opmaken van zo een projectplan op maat om jouw koolstofopslag aan te bieden op het CO2-platform Claire.  

Wat mag je verwachten?   
  • We selecteren samen met jou de bodemmaatregelen die haalbaar zijn op jouw bedrijf.  
  • We maken een berekening hoeveel CO2 jij de komende drie jaar kan opslaan. 
  • We begeleiden jou bij het aangaan van een samenwerking met Claire. 
Wat verwachten wij van jou? 

Om een projectplan te kunnen opmaken en een berekening te kunnen doen van de hoeveelheid CO2 die jouw bedrijf kan opslaan, hebben we een aantal gegevens nodig.  

  • Voor elk perceel dat je in je projectplan wil laten deelnemen hebben we een nulmeting nodig van het organisch koolstofgehalte. Stalen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar. 
  • We maken een plan op voor de komende drie jaar en dus moet je een inschatting maken van je teeltplan van de komende 3 jaar.  
  • We zullen van jou moeten horen met welke percelen je wenst mee te doen, incl. perceelsnamen, de coördinaten en het areaal van de percelen.  

Jij staat aan het roer van jouw projectplan en de keuze van bodemmaatregelen die je ziet zitten. Wij horen graag van jou op welke percelen je welke maatregelen kan en wilt nemen.  

Kostprijs 

De begeleiding kan momenteel gratis uitgevoerd worden via het Interreg Project Carbon Farming. 

Wil je eerst nog wat meer informatie?  

Contactpersonen 

Jana Roels, Consulent klimaat & verduurzaming 

Patrick Meulemeester, Consulent duurzaam ondernemen 

carbonfarming@boerenbond.be  

(016) 28 61 02