Deder

Deder, een oliehoudend gewas met weinig eisen

Deder, ook bekend als huttentut, vals vlas of cameline, is een 'nieuw' gewas voor onze landbouw. Het is een oliehoudend gewas dat makkelijk te telen is en een lage ziektegevoeligheid kent. Op 3 juli organiseren we een infonamiddag waar je op het proefveld bijleert over de teeltspecificaties ervan. Tijdens een aansluitende ketenanalyse hoor je meer over de kansen en knelpunten op de markt. 

Deder behoort tot de kruisbloemenfamilie. Het is niet alleen oliehoudend, makkelijk te telen en weinig ziektegevoelig, maar eveneens een aantrekkelijke keuze als voor- of nateelt in combinatie met graangewassen of peulvruchten. De olie van deder is bovendien rijk aan meervoudige vetzuren en heeft potentieel als industriële olie. 

deder in bloei
deder in de hand

Programma

3 juli

14u | Leernetwerk op proefveld

15u15 | Verplaatsing naar Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant

16u | Ketenanalyse

17u30 | Rondleiding proefvelden

18u | Hapje + drankje + netwerken

19u | Openvelddag akkerbouw en innovatieve teelten

Deelnemen kan voor alle of slechts enkele van de onderdelen

De rol van nieuwe teelten in de transitie van de landbouw

De Vlaamse landbouw is in continue beweging, landbouwers voelen de klimaatveranderingen als eersten en vechten steeds voor eerlijke prijzen voor hun producten. Nieuwe teelten kunnen een oplossing bieden voor de klimaatverandering en helpen om het inkomen van de landbouwer te verhogen door diversificatie en nieuwe duurzame afzetkanalen.  

Deder is een ‘nieuw’ gewas voor onze landbouw. Het is een gewas dat vroeger in Europa werd geteeld, maar door de zoektocht naar alternatieve oliehoudende en energierijke gewassen stijgt de interesse naar deder opnieuw.  

Pionieren met nieuwe teelten is een kip-of-ei verhaal. Zijn er genoeg afzetmogelijkheden? Is de consument bereid de juiste prijs te betalen? Lukt het om de gewassen succesvol te telen? Dit wordt duidelijk in de namiddag van 3 juli. 

Wat je kan verwachten

We beginnen met een leernetwerk waar er in het veld teelttechnische informatie wordt gegeven over de dederteelt in Vlaanderen. Hoe het met inzaai, onderhoud en oogst zit, kom je als landbouwer hier te weten.  

Daarna wordt er op Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant een ketenanalyse uitgevoerd waar kansen en knelpunten voor deder besproken worden. Hiervoor worden mensen van de hele keten (onderzoekers, landbouwers en industrie) uitgenodigd, waaronder ook potentiële afnemers. Kom als landbouwer te weten welke afzetkanalen er zijn en bespreek mogelijke samenwerkingen bij een hapje en een drankje.  

Vanaf 19u is er de mogelijkheid om aan te sluiten op de openveld dag akkerbouw en innovatieve teelten. Hier wordt praktisch veldonderzoek in innovatieve teelten zoals de mosterdteelt (voor zaadproductie), goudsbloem, zomerkarwij, lavas en grote engelwortel en soja toegelicht.      

Dit evenement wordt georganiseerd in het kader van het LA-traject CropExplore for Farmers, gesteund door:

logobanner cropexplore