Wanneer heb je recht op een schadevergoeding?

Een natuurverschijnsel zoals regenval, droogte of wind kan als landbouwramp erkend worden als het een uitzonderlijk karakter heeft of uitzonderlijk hevig is.
Is er enkel schade aan landbouwteelten, dan is er na erkenning sprake van een landbouwramp. Als er door het natuurverschijnsel ook andere burgers dan land- en tuinbouwers getroffen zijn, dan gaat het om een algemene ramp.

Bredeweersverzekering

In 2020 is de bredeweersverzekering voor landbouwteelten in het leven geroepen. Enkel wanneer je een polis hebt afgesloten, kom je nog in aanmerking voor een schadevergoeding van het Landbouwrampenfonds. Daarvoor moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. 

Je consulent Dienstbetoon bij Boerenbond adviseert je hierover en helpt je bij het opstellen van een dossier voor het Rampenfonds.

Aanvraag schadevergoeding

In eerste instantie is het belangrijk om bewijsmateriaal van de schade te verzamelen via de schattingscommissie en/of je verzekeringsexpert. Je kan hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente waarin je grond ligt. Wordt de (landbouw)ramp officieel erkend, dan heb je drie maanden de tijd om je aanvraag voor een schadevergoeding in te dienen.

Jouw dossier Rampenfonds

Heb je vragen over de werking van het Rampenfonds of wil je een dossier Rampenfonds laten opstellen, contacteer de consulent Dienstbetoon in jouw provincie.