RE-Greenhouse wil de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie in de glastuinbouw versnellen. Het project richt zich op Noord-West Europa, waar de grootste dichtheid aan glastuinbouw in Europa te vinden is en waar fossiele brandstoffen de belangrijkste energiebron zijn. Het project is een samenwerking van 11 partners uit België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland, elk specialist in een specifieke hernieuwbare energiebron. In het project wisselen we kennis uit en organiseren we diverse grensoverschrijdende acties.

Doelstelling

Met dit project willen we een duurzame toekomst creëren voor glastuinbouwers. Door over te schakelen naar hernieuwbare energiebronnen vergroten serristen hun veerkracht tegen geopolitieke schokken die een invloed hebben op de energievoorziening en -prijzen, zoals de oorlog in Oekraïne. Dankzij deze transitie worden niet alleen individuele glastuinbouwers efficiënter en duurzamer, we leveren ook een belangrijke bijdrage aan bredere milieudoelstellingen, voedselzekerheid en concurrentiepositie op de wereldmarkt van duurzame landbouwproducten.

Aanpak

Om in zijn opzet te slagen, zet het project in op vier verschillende domeinen:

  1. Inrichten van pilootopstellingen van veelbelovende technieken. In vier landen worden pilootopstellingen ingericht die in totaal zes hernieuwbare energietechnologieën vertegenwoordigen. Het gaat om een warmtenetwerk, biogas, verwarming met hout, pellet brander, restwarmte en zonne-energie. In de pilootopstellingen worden de verschillende technieken onderzocht en gedemonstreerd aan glastuinbouwers. In België wordt een pilootopstelling ingericht bij Inagro. Hier worden de opties voor biogas en een warmtenetwerk (Agrotopia) bekeken. 
  2. Uitbouwen van een beslissingstool voor glastuinbouwers. De gegevens verkregen uit de pilootopstellingen, aangevuld met info van stakeholders en historische data, zijn de basis voor de ontwikkeling van een beslissingstool. Het is de bedoeling dat het project via een soort van beslisboom glastuinbouwers in staat zal stellen te bepalen welke hernieuwbare energiebron in hun situatie het meest interessant is, zowel technisch als economisch.
  3. Demonstraties en internationale uitwisselingen. Gedurende de looptijd van het project organiseren we internationale bezoeken aan pilootopstellingen zodat we glastuinbouwers kunnen informeren over het potentieel van de onderzochte hernieuwbare energiebronnen.

 

RE-Greenhouse_logobanner_long.png