Kristof Severijns

Kristof
Consulent Verdienmodellen & klimaat

Wil je graag weten of het technisch en economisch haalbaar is om algenteelt op jouw bedrijf te starten? Mijn focus ligt op het zoeken naar algen die het hele jaar rond geteeld kunnen worden in onze regio. We willen van de algenteelt een volwaardige sector maken die een goede aanvulling of alternatief voor andere teelten kan zijn.  Inspireert jou dit? Wil je graag aftoetsen of er ook voor jou mogelijkheden in de algenteelt zijn?

Contacteer mij en we bepreken jouw idee.

Je kan mij contacteren via: