Regelmatig worden oogsten aangetast of zelfs volledig vernield door wild. Afhankelijk van de soort die de schade heeft veroorzaakt, kan je aanspraak maken op een schadevergoeding.

  • Schade door bejaagbaar wild komt niet in aanmerking voor een vergoeding. Bejaagbaar wild zijn onder andere houtduiven, konijnen, hazen, grauwe ganzen, Canadese ganzen, vossen, edelherten, everzwijnen …
  • Wanneer de schade werd veroorzaakt door niet-bejaagbaar wild of beschermde soorten, heb je recht op een schadevergoeding als je voldoet aan een aantal voorwaarden (heb je bijvoorbeeld preventieve maatregelen genomen of niet?). Je hebt na vaststelling van de schade 12 werkdagen de tijd om een dossier in te dienen. Snel zijn is dus de boodschap!

Wildschade melden

Bij vaststelling van wildschade is het zeer belangrijk om snel tot actie over te gaan en na te gaan of je recht hebt op een vergoeding.

Je consulent Dienstbetoon zoekt voor jou uit of je recht hebt op een schadevergoeding en helpt je met het opmaken van een dossier om een schadevergoeding aan te vragen.

Heb je schade door wild, contacteer dan zo snel mogelijk de consulent Dienstbetoon in jouw provincie.

Kom je niet in aanmerking voor een vergoeding? We kunnen je in contact brengen met de juiste mensen die je helpen om de schade in de toekomst te voorkomen.