dfd

Samen met de nieuw verkozen bestuursleden willen we de komende maanden nadenken over de toekomst van land- en tuinbouw...

watergebruik

Boeren en tuinders springen al jaren duurzaam om met water. Samen zoeken we naar oplossingen om de watervraag verder te...

dfd

De hoge temperaturen zorgen voor heel wat problemen in de land- en tuinbouw. Niet alleen voor verschillende teelten...

Hulp

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft ook zware impact op de financiële situatie op jouw landbouw- en...

Gooik

In 2008 werd de ruilverkaveling in Gooik opgestart, waarbij ook heel wat landbouwgronden betrokken zijn. Een overzicht...