Ruilverkaveling Gooik

In 2008 werd de ruilverkaveling in Gooik opgestart, waarbij ook heel wat landbouwgronden betrokken zijn. Een overzicht van de timing en procedure van de ruilverkaveling vind je hier.

In het belang van de betrokken landbouwers volgt Boerenbond de ontwikkelingen op de voet. Zo kon de bedrijfsgilde van Gooik het plan grondig bestuderen en opmerkingen formuleren bij de voorgestelde inrichtingen en plannen van de ruilverkaveling van Gooik.

We verwachten dat er via overleg met deze opmerkingen rekening gehouden wordt zodat het doel van de ruilverkaveling behaald wordt en het ruilverkavelingsplan een plan is dat de toekomst van de land- en tuinbouw in Gooik verzekert.

Je leest meer over de herverkaveling in Gooik in deze brochure. Zit je nog met vragen of opmerkingen, bezorg ze dan aan Lien Vandebroeck, die het dossier voor Boerenbond opvolgt.