Boerenlandschap Pajottenland-Brussel

Het Pajottenland is een uniek openruimtegebied in de directe nabijheid van Brussel. Land- en tuinbouw is er al eeuwenlang vormgever van het landschap. Zo is de sector meer dan voedselproducent. Land- en tuinbouw tekende de lokale geschiedenis en de sector is nog altijd bepalend voor het behoud van de open ruimte en dus voor de toekomst van het gebied. Inzetten op voedselproductie blijft het uitgangspunt maar de Pajotse landbouw speelt op meer topics in.

De uitdaging van het project Boerenlandschap Pajottenland-Brussel is om, vertrekkend vanuit landbouw, meer kansen te spotten, lokale spelers rond de tafel te brengen en ze samen te laten werken aan een veerkrachtiger Pajottenland waar de link tussen Brussel en het buitengebied versterkt wordt.

In het Pajottenland zijn diverse actoren actief rond thema’s die het gebied zijn identiteit geven en de regio robuuster kunnen maken. Er is aandacht voor klimaat (denk aan waterbeheer, koolstofopslag, productie van hernieuwbare energie, …) en voor het verder verduurzamen van de voedselproductie. Hierbij wordt de link bewaakt tussen landbouw en natuur, landbouw en landschap, landbouw en verwerkers/afzet, landbouw en andere al dan niet economische sectoren.  

Zo biedt land- en tuinbouw ook kansen voor wie werkt rond toerisme en (culinaire) beleving en voor wie een lokale voedselstrategie wil uitrollen, topics waar ook het Brussels Gewest op inzet. De uitdaging is om de band tussen het Pajottenland en de hoofdstad terug te herstellen. Uitdaging is ook om alle verwachtingen danig te realiseren dat ook het inkomen van de boer versterkt wordt.  

Door diverse actoren te betrekken wil dit project inzetten op  een uitgesproken engagement dat zich tegen eind 2022 vertaalt in een gedragen charter. Een bijhorend actieplan maakt doelstellingen en uitvoerders concreet. Dit vraagt engagement én inzet van alle actoren zodat lasten en lusten worden gedragen door en verdeeld onder alle actoren.

Het Pajottenland is een uniek openruimtegebied in de directe nabijheid van Brussel. Land- en tuinbouw is er al eeuwenlang vormgever van het landschap. Zo is de sector meer dan voedselproducent. Land- en tuinbouw tekende de lokale geschiedenis en de sector is nog altijd bepalend voor het behoud van de open ruimte en dus voor de toekomst van het gebied. Inzetten op voedselproductie blijft het uitgangspunt maar de Pajotse landbouw speelt op meer topics in.

De uitdaging van het project Boerenlandschap Pajottenland-Brussel is om, vertrekkend vanuit landbouw, meer kansen te spotten, lokale spelers rond de tafel te brengen en ze samen te laten werken aan een veerkrachtiger Pajottenland waar de link tussen Brussel en het buitengebied versterkt wordt.

In het Pajottenland zijn diverse actoren actief rond thema’s die het gebied zijn identiteit geven en de regio robuuster kunnen maken. Er is aandacht voor klimaat (denk aan waterbeheer, koolstofopslag, productie van hernieuwbare energie, …) en voor het verder verduurzamen van de voedselproductie. Hierbij wordt de link bewaakt tussen landbouw en natuur, landbouw en landschap, landbouw en verwerkers/afzet, landbouw en andere al dan niet economische sectoren.  

Zo biedt land- en tuinbouw ook kansen voor wie werkt rond toerisme en (culinaire) beleving en voor wie een lokale voedselstrategie wil uitrollen, topics waar ook het Brussels Gewest op inzet. De uitdaging is om de band tussen het Pajottenland en de hoofdstad terug te herstellen. Uitdaging is ook om alle verwachtingen danig te realiseren dat ook het inkomen van de boer versterkt wordt.  

Door diverse actoren te betrekken wil dit project inzetten op  een uitgesproken engagement dat zich tegen eind 2022 vertaalt in een gedragen charter. Een bijhorend actieplan maakt doelstellingen en uitvoerders concreet. Dit vraagt engagement én inzet van alle actoren zodat lasten en lusten worden gedragen door en verdeeld onder alle actoren.

 

Het project Boerenlandschap Pajottenland – Brussel (PAJ20/GG/LEA/02) wordt mogelijk gemaakt dankzij het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Boerenlandschap Pajottenland-Brussel

Projectinfo

Programma

Het project Boerenlandschap Pajottenland – Brussel (PAJ20/GG/LEA/02) wordt mogelijk gemaakt dankzij het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Periode

01/01/2021 - 31/12/2022