Implementatie van het Vlaams GLB Strategisch Plan

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat op 1 januari 2023 van start. Vlaanderen maakt hiervoor een Vlaams GLB Strategisch (GLB SP) plan op. De goedkeuring van het Vlaams GLB Strategisch Plan door de Europese Commissie wordt in de komende weken verwacht.

Webinars Strategisch Vlaams GLB-plan

Algemene beginselen

“Welke boer kan vergroenen als zijn rekening in het rood staat?”, aldus voorzitter Lode Ceyssens in het webinar, dat werd gegeven door Pieter Verhelst, lid hoofdbestuur en adviseur Giel Boey en gemodereerd door Matty Veulemans. Dit webinar 'algemene beginselen GLB' was het eerste webinar in een reeks van online vorming, waarbij we focussen op de implementatie van het Strategisch Vlaams GLB-plan.

Betalingsrechten?

Het nieuwe GLB gaat op 1 januari 2023 van start. Dit brengt ook nieuwigheden rond de directe betalingen met zich mee, zoals een herverdeling van steun tussen landbouwers, een nieuw budgettair kader en de nieuwe gekoppelde zoogkoeienpremie. In dit webinar gingen we dieper in op deze nieuwigheden en bekeken we welke impact het nieuwe GLB heeft op jouw betalingsrechten.

Actieve landbouwer

In het nieuwe GLB kiest Vlaanderen ook voor een verstrengde definitie van ‘actieve boer’. Hiermee focust men het budget dat beschikbaar is op een kleinere groep. In dit webinar doken we in de verschillende criteria die gehanteerd zullen worden vanaf 2023 om de groep van actieve landbouwers af te bakenen en gaven we meer inzicht aan de hand van voorbeelden.

Randvoorwaarden

Webinar 28 november van 12.30 u tot 13.30 u.

Met het nieuwe GLB in aantocht verandert er een heleboel. Een belangrijk verschil? Wat vroeger de vergroening was, valt vanaf 2023 onder de randvoorwaarden of de conditionaliteit.  Maar daarnaast zullen ook nieuwe aspecten van toepassing zijn. De focus zal in het nieuwe GLB liggen op niet-productieve arealen of elementen. Teeltvariatie wordt teeltrotatie en er komt een andere toepassing voor bufferstroken langs waterlopen, met ruimere fyto vrije stroken.  In deze webinar overliepen we met jullie de voornaamste elementen van de conditionaliteit in het nieuwe GLB.

Vergroenende instrumenten

Webinar 5 december van 12.30 u tot 13.30.

In dit webinar werd dieper ingegaan op de mogelijkheden die er voor uw bedrijf zijn met vrijwillige overeenkomsten. Dit omvat de vertrouwde concepten van beheerovereenkomsten en agromilieuklimaatmaatregelen, maar ook de ecoregelingen als opvolger van de pre-ecoregelingen uit 2022. De invulling van deze concepten is echter gewijzigd ten opzichte van afgelopen jaren, waardoor deze webinar zeker van pas kan komen.

VLIF-steun

Webinar 12 december van 12.30 tot 13.30 uur.

Samen met de start van een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid vanaf 1 januari 2023, wordt vanaf 1 januari ook een nieuw VLIF van toepassing. Het nieuwe VLIF bevat een aantal nieuwe spelregels, terwijl een aantal bestaande regels op hun beurt geschrapt worden. In het webinar wordt uitvoerig toegelicht hoe het nieuwe VLIF er vanaf 2023 zal uitzien en welke klemtonen daarin gelegd worden, zowel voor investeringssteun als voor opstart- en overnamesteun.

Starters en jonge boeren

Webinar 19 december van 12.30 u tot 13.30 u.

Hulp e-loket

Webinar voorjaar 2023.

Wat houdt het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in?