Implementatie van het Vlaams GLB Strategisch Plan

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ging op 1 januari 2023 van start. Vlaanderen maakte hiervoor een Vlaams GLB Strategisch (GLB SP) plan op. De Europese commissie keurde eind december 2022 het Vlaams Strategisch GLB-plan goed. Het blijft echter wachten op de goedkeuring van het Strategisch GLB-plan door de Vlaamse regering.

Vlaamse regering keurt Vlaams GLB nu officieel goed

Eindelijk krijgen de Vlaamse landbouwers toegang tot de Europese middelen waarop ze recht op hebben. Zo wordt de Verzamelaanvraag op woensdag 8 maart opengesteld. Boerenbond is tevreden dat de Vlaamse regering onze landbouwers toegang geeft tot de Europese middelen waarop ze al maanden recht hebben en we rekenen erop dat na deze eerste stap, de publicatie en inwerkingtreding van de uitvoeringsbesluiten snel kan volgen.

df
Het ABC van het GLB

In het Vlaams strategisch GLB-plan staan heel wat afkortingen. Op algemene aanvraag leggen we de lettterwoorden haarfijn uit.

Hieronder (en ook hiernaast) vind je de volledige lijst.

 

uii

Webinars Strategisch Vlaams GLB-plan

Wat houdt het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in?