Climate Smart Advisors

Projectinfo

Programme

Horizon

Period

01-04-2023 - 31-03-2030

Doel van het project:

Het hoofddoel van het ClimateSmartAdvisors-project is om de gemeenschap van agro-adviseurs en landbouwadviesdiensten in de EU te mobiliseren en de brede toepassing van klimaatslimme landbouwpraktijken onder de Europese boeren te bevorderen. Het project streeft ernaar de rol van landbouwadviseurs en adviesdiensten te verbeteren door hen te voorzien van de nodige technische en methodologische expertise om advies op maat af te leveren.

Zusterproject ClimateFarmDemo

Het zusterproject ClimateFarmDemo verzamelde en deelde kennis over geïmplementeerde innovatieve hulpmiddelen en methodieken ter ondersteuning van boeren die hun bedrijfsactiviteiten verduurzamen. Het ClimateSmartAdvisors project wil de brede implementatie van klimaatslimme praktijken in land-en tuinbouw bevorderen op grotere schaal, in EU-lidstaten en geassocieerde landen.

Hoe gaat het project dit doen?

Om dit te bereiken, brengt ClimateSmartAdvisors een consortium van 73 partnerorganisaties uit 27 landen samen. Dit consortium wordt geleid door ILVO en in België gecoördineerd door Boerenbond. Via deze organisaties zal het project rechtstreeks contact hebben met een minimum van 1500 adviseurs - waarvan 140 worden opgeleid als Climate Smart Coaches, uitgerust om capaciteitsopbouw te ondersteunen bij hun collega's, en 1360 worden ondersteund in hun ontwikkeling als Climate Smart Advisors.

Waarom is dit project interessant?

Landbouwadviseurs met expertise in het bevorderen van klimaatslimme maatregelen en het uitwisselen van waardevolle inzichten met boeren, spelen een cruciale rol. Zij versnellen niet alleen de transformatie naar klimaatslimme landbouwsystemen in Europa maar waarborgen ook een duurzame toekomst voor de landbouw én gaan actief de strijd aan tegen de klimaatverandering.

projectlogo CSA