Na de mondelinge bevestiging begin deze week heeft de Vlaamse regering nu ook officieel de uitvoeringsbesluiten voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) goedgekeurd.

Deze goedkeuring is uiteraard een goede zaak en zorgt ervoor dat Vlaamse landbouwers toegang krijgen tot de Europese middelen waarop ze recht hebben.

Al op 5 december 2022 keurde de Europese Unie het Vlaamse GLB-plan goed. De uitvoering door de Vlaamse regering bleef echter uit, met een onhoudbare situatie tot gevolg waarbij landbouwers gehinderd werden hun bedrijven verder te verduurzamen en geen duidelijkheid kregen over de regels waaraan ze moeten voldoen. Om die onrechtvaardigheid aan te vechten startte Boerenbond samen met ABS, BioForum en diverse landbouwers een procedure in kortgeding op.

Verzamelaanvraag wordt vanaf 8 maart opengesteld

Na de mondelinge bevestiging begin deze week heeft de Vlaamse regering nu ook officieel de uitvoeringsbesluiten voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) goedgekeurd. Deze goedkeuring is uiteraard een goede zaak en zorgt ervoor dat Vlaamse landbouwers toegang krijgen tot de Europese middelen waarop ze recht hebben.

Al op 5 december 2022 keurde de Europese Unie het Vlaamse GLB-plan goed. De uitvoering door de Vlaamse regering bleef echter uit, met een onhoudbare situatie tot gevolg waarbij landbouwers gehinderd werden hun bedrijven verder te verduurzamen en geen duidelijkheid kregen over de regels waaraan ze moeten voldoen. Om die onrechtvaardigheid aan te vechten startte Boerenbond samen met ABS, BioForum en diverse landbouwers een procedure in kortgeding op.

De Vlaamse regering geeft nu gehoor aan de duidelijke vraag van de sector om de Europese middelen niet langer te blokkeren. Er wordt verwacht dat het e-loket waarop landbouwers onder andere hun verzamelaanvraag kunnen indienen vanaf morgen, woensdag 8 maart, zal worden opengesteld. De aanvraagtool voor VLIF-overnamesteun en -investeringssteun kan pas na advies van de Raad van State opengezet worden. Er wordt verwacht dat dit eind april zal gebeuren.

Boerenbond is tevreden dat de Vlaamse regering onze landbouwers toegang geeft tot de Europese middelen waarop ze al maanden recht hebben en we rekenen erop dat na deze eerste stap, de publicatie en inwerkingtreding van de uitvoeringsbesluiten snel kan volgen.

Intussen zetten we de procedure voor de kortgedingrechter verder tot we absoluut zeker zijn dat er geen kink meer in de kabel kan komen.

Bron: Boerenbond.