Impact van herinrichting Brusselse ring op nabijgelegen landbouw

Een herinrichting van de ring rond Brussel (R0) dringt zich op.

Impact van de herinrichting Brusselse ring op de land- en tuinbouw

Een herinrichting van de ring rond Brussel (R0) dringt zich op om het verkeer vlot over deze weg te kunnen laten rijden. De aanleg van de R0 gebeurde in verschillende fases, waarbij het oudste stuk al 65 jaar geleden gerealiseerd werd. 

Een herinrichting van deze omvang heeft een rechtstreekse impact op tal van domeinen, waaronder ook de land- en tuinbouw. Daarom pleegde Boerenbond en Landelijke Gilden intern overleg om een goed zicht te krijgen op de plannen en op de mogelijke invloed van die plannen op het platteland en de landbouw in de regio.