Alles wat je moet weten over het Ventilusproject

Het hoogspanningsproject Ventilus vervoert elektriciteit, opgewekt door windmolens op zee, naar het binnenland. Wat is de impact op dieren, gewassen en gezondheid? Boerenbond houdt de vinger aan de pols en neemt deel aan de planbegeleidingsgroep.

Boerenbond heeft in het verleden al verschillende protocolovereenkomsten afgesloten met nutsbedrijven om bij infrastructuurwerken zoveel mogelijk schade te beperken en om een schadevergoeding te regelen. Let wel: de protocolovereenkomsten staan los van concrete projecten zoals het Ventilusproject.

In elk geval blijft Boerenbond over deze en andere infrastructuurwerken zijn leden zo goed mogelijk informeren en kaarten we de impact aan die de werken hebben op landbouwbedrijven in de buurt.

Vlaams minister Koen Van den Heuvel, netbeheerder Elia en de gouverneur van West-Vlaanderen hebben begin april het Ventilusproject voorgesteld waarmee de elektriciteit die opgewekt wordt door windmolens op zee naar het binnenland vervoerd zal worden.
In dit onderwerp verzamelen we alle info omtrent dit project.