serre
24 nov

Uitzonderlijk ledenvoordeel bij omschakeling naar aardgas

Schakel over naar aardgas en profiteer van een uniek aanbod. Fluvius geeft een uitzonderlijke korting van 15% op de ...
bezoek Diependaele
21 okt

Minister Diependaele bezoekt gemengd landbouwbedrijf

Vlaams minister Matthias Diependaele, bevoegd voor Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed heeft vandaag ...
grondstof
04 okt

Gezamenlijke grondstofverklaring voor substraat bioremediatie

De federale wetgeving legt voorwaarden op voor het verhandelen van meststoffen en bodemverbeterende middelen.
Koe in weiland
01 jul

Hoe worden de emissies en neerslag van stikstof bepaald?

De bepaling van emissies en neerslag van stikstof in Vlaanderen gebeurt grotendeels op basis van modellen, zowel wat ...
koe zon
23 jun

Heeft NH3 een negatievere impact op de natuur dan NOx?

Neen, er is geen verschillende impact op de natuur. NOx (stikstofoxiden) en NH3 (ammoniak) zijn ...
Koe in weiland
23 jun

Hoe is het eigenlijk gesteld met de Europese natuur in Vlaanderen

Er wordt al te vaak verkondigd dat de natuur in Vlaanderen zich in een ongunstige staat bevindt zonder zicht op ...
Koe in weiland
23 jun

Stegen de stikstofemissies van landbouw sinds 2014?

Duidelijk niet. In de uitstoot van stikstof (N), de emissies dus, spelen twee polluenten mee: ammoniak (NH3) en de ...
Koe in weiland
23 jun

Wat heeft de PAS met natuurbeleid te maken?

Het stikstofbeleid moet mee invulling geven aan de realisatie van de doelstellingen van het Europees natuurbeleid ...
Varken bron Unsplash
23 jun

Is landbouw verantwoordelijk voor 78% van de stikstofdeposities?

Het antwoord is duidelijk neen. Verschillende sectoren, waaronder ook landbouw, stoten stikstof uit – dat zijn de ...
koe zon
23 jun

Waarom is het PAS-dossier nu zo actueel?

Het is niet zo dat het PAS-dossier enkel en alleen naar aanleiding van het recente stikstofarrest van 25 februari ...