stikstof
15 feb

Volg onze infovergaderingen over het stikstofdecreet

Op 24 januari keurde het Vlaams parlement het Stikstofdecreet goed. We organiseren in heel Vlaanderen infovergaderingen.
hanne Leirs
15 feb

Online masterclass loodst je door het stikstofdecreet

Eind januari keurde het Vlaams Parlement het stikstofdecreet goed. Wat daarin staat, is een hele boterham.
njnj
Members only
21 feb

Wat zijn de maatregelen op Vlaams, federaal en Europees niveau?

Pas na de concrete uitwerking van de aangekondigde maatregelen zullen de boeren weer het verdiende respect krijgen.
zakken pootgoed
21 feb

Pootgoed, een kostbaar goed

De pootgoedteelt staat onder druk door sterk gestegen kosten, virusproblematiek ... Hoe ga je er zorgzaam mee om?
bhhb
20 feb

De markt: granen

De voorbije weken bleven de graanprijzen onder druk staan.
cartoon
20 feb

Ook regels rond NER’s en bemestingstechnieken veranderen

Binnenkort krijgt zowat elke veehouderij in Vlaanderen een emissieplafond opgelegd en is een nieuw kader voor vergunning
jnjnjn
Members only
16 feb

Foute interpretaties over onderhandeld akkoord verduidelijkt

Over enkele concrete maatregelen uit het landbouwakkoord gaat foutieve informatie rond. We zetten de puntjes op de i.
hbhb
16 feb

Wat werd overeengekomen tussen regering en landbouworganisaties?

Het Vlaams pakket landbouwmaatregelen: de start naar een rechtszeker, duurzaam en toekomstgericht beleid.
ghgh
15 feb

Onvoldoende concrete engagementen, onderhandelingen gaan verder

De Vlaamse regering en de landbouworganisaties zijn zonder akkoord uit elkaar gegaan. Donderdag volgt nieuw overleg.