Schrijf je nu in voor webinar 'Methaanreducerende maatregelen'

31 maart 2022

Melkveehouders die willen inzetten op het reduceren van de methaanemissies als gevolg van de pensvertering (enterische emissies) van rundvee, kunnen meerdere maatregelen op het melkveebedrijf nemen.

De melkveehouder kan kiezen voor bedrijfsmanagementsmaatregelen en/of voedermanagementsmaatregelen. Kiest u om de enterische emissies te reduceren via het voedermanagement, dan kan u zich inschrijven voor de ‘pre-ecoregeling voedermanagement bij melkvee’.

Deze subsidiemaatregel focust zich op aanpassingen in het voederrantsoen en het gebruik van methaanreducerend veevoeder. Tijdens de webinar kan u meer informatie bekomen over de maatregelen die u als melkveehouder kan nemen en de ‘pre-ecoregeling voedermanagement bij melkvee’.

Programma webinar dinsdag 19 april 20 uur
  • Stikstof versus methaan (Katrien Boussery, Departement Landbouw en Visserij).
  • Vlaams klimaatbeleidsplan en convenant enterische emissies (Koen Holmstock, Departement Landbouw en Visserij).
  • Bedrijfsmanagementsmaatregelen (Jonas Vandicke, ILVO).
  • Voedermanagementsmaatregelen (Liesbeth Verheyen, BFA).
  •  Pre-ecoregeling voedermanagement bij melkvee (Laurence Hubrecht, Departement Landbouw en Visserij).
  •  Vraagstelling.

Deelname is GRATIS, maar inschrijven is verplicht voor 17 april 2022. Hier vind je de link.

Na inschrijving (via bovenstaande groene knop) ontvangt u een dag op voorhand een link naar de webinar.

De webinar start omstreeks 20 uur. Gelieve u aan te melden omstreeks 19 u.45, zodat alles vlot kan verlopen. Op het einde van elke voordracht is er mogelijkheid tot vraagstelling.

Bron: Departement Landbouw & Visserij