Vogelgriep

We volgen de meldingen van hoog pathogene vogelgriep in ons land en onze buurlanden op.