Vlaamse eiwitboeren

Vlaamse eiwitboeren onderzoekt samen met landbouwers en geëngageerde ketenspelers hoe er op Vlaams niveau beter kan samengewerkt worden in de productie van lokale eiwitrijke gewassen voor humane consumptie. Voorbeelden zijn gele erwt, veldboon, lupine, kikkererwten, linzen en quinoa.

Door een stijgende vraag naar lokaal geproduceerde plantaardige eiwitten, de opgelegde vruchtafwisseling vanuit GLB en de implementatie van de Vlaamse eiwitstrategie (her)ontdekken Vlaamse landbouwers de teelt van eiwitrijke gewassen. Met de productie kunnen landbouwers hun inkomen diversifiëren, input zoals kunstmest op hun bedrijf verlagen en hun landbouwbodems weerbaarder maken.

De bestaande afzetkanalen voor lokaal geteelde plantaardige ewitten zijn waardevol, maar vandaag nog kleinschalig van aard. Producenten van biologische én gangbare eiwitgewassen zijn vragende partij voor nieuwe afzetkanalen waar ze grotere volumes kwijt kunnen. 

Ben je erbij?

Via verschillende bijeenkomsten bouwen we niet alleen kennis op rond thema's als faire prijs en risicodeling, maar laten we ook toe dat er vertrouwen kan groeien tussen ondernemers. Beide zijn noodzakelijk voor latere samenwerking.

Projectinfo

Programma

EIP - operationele groepen

Periode

1/5/2024 - 30/4/2025
Logobanner vlaamse eiwitboeren.png