Legendary

LEGENDARY wil het peulvruchtenareaal in Europa vergroten. Dat doet het door kant-en-klare indicatoren aan te leveren die zowel boeren als adviseurs in staat stellen de voordelen van de peulvruchtenteelt in kaart te brengen.

De projectpartners zullen dit bereiken door tools en methoden te ontwikkelen die verder gaan dan de huidige stand van de techniek om ecosysteemdiensten van meerjarige en eenjarige peulvruchten in verschillende agro-klimatologische zones te kwantificeren.

Het LEGENDARY project streeft ernaar de volledige landbouwsector te betrekken door interactieve overlegmomenten te organiseren met boeren, landbouwadviseurs en andere belanghebbenden. Op deze manier zorgt het project ervoor dat de resultaten effectief in de praktijk toegepast worden en bijdragen aan de verdere toename van agrobiodiversiteit en gediversifieerde landbouwsystemen in de EU en bijbehorende landen.

De activiteiten van het project richten zich op:

  1. Gegevensverzameling via veldexperimenten, waaronder proeven op landbouwbedrijven met meerjarige en eenjarige peulvruchten
  2. Innovatieve sensortools en machine learning in combinatie met meer standaard observatiemethoden om de ecosysteemdiensten die door peulvruchten worden geleverd, te kwantificeren
  3. De ontwikkeling van indicatoren en gebruiksvriendelijke tools om boeren en adviseurs te ondersteunen bij hun keuze van peulvruchtstoorten en teeltstystemen

In de media

Gefinancierd door de EU