DIVERSI-PEUL bundelt expertise rond peulvruchten in de LEADER-regio 'Vlaamse Ardennen tot dender. Het project bouwt kennis op over de teelt en ontwikkelt afzetmogelijkheden. Daarbij gaat specifieke aandacht naar de verwerking van peulvruchten in de producten van hoeveslagerijen. 

Peulvruchten hebben veel voordelen voor de klimaatimpact van een landbouwbedrijf. Maar wanneer het op de teelt aankomt, ervaren landbouwers momenteel verschillende drempels. Het ontbreekt hen zowel aan kennis als aan lokale afzetmogelijkheden

Tijdens een 'Dinner Hack' event, waar de Zwalmbeekhoeve verschillende ketens uit de voedselketen uitdaagde om om nieuwe waardeketens te bedenken met lokale peulvruchten, kwam het idee naar boven om nieuwe hoeveproducten te maken die deels uit vlees en deels uit peulvruchten bestaan

Activiteiten

Het project plant onder meer informatiebijeenkomsten, demovelden, workshops voor hoeveslagers en een lerend netwerk voor landbouwers. Experten zullen ondersteunen bij kostprijsberekening, gewaskeuze, voedselveiligheid en het opzetten van succesvolle samenwerkingsverbanden

Het hoe en waarom

Door de ontwikkeling van regionale ketens die lokaal geproduceerde peulvruchten valoriseren, wil het project meer landbouwers overtuigen om deze gewassen in te zaaien. Daarbij wil het in bijzonder ook samenwerking tussen landbouwers stimuleren. Door samen nieuwe waardeketens te ontwikkelen, wordt met peulvruchten aan de slag gaan een rendabel verhaal

De rekening van de boer is niet het enige doel. Peulvruchten bieden kansen om de landbouwproductie te verduurzamen. Als gewas hebben peulvruchten minder externe inputs uit bemesting nodig. Ze kunnen stikstof uit de lucht halen en die opslaan in de bodem. Als diep wortelende gewassen zijn ze bovendien beter bestand tegen droogte en dragen ze bij aan een betere bodemkwaliteit. Tenslotte zorgt hun bloeifase ervoor dat ze aantrekkelijk zijn voor bestuivers, waardoor ze ook lokal biodiversiteit ondersteunen en zorgen voor een aantrekkelijk landschap. 

Tenslotte speelt het project met de ontwikkeling van lokale voedingsproducten in de hoeveslagerij in op de vraag van de consument. Het brengt nieuwe producten op de markt die lekker, laagdrempelig en betaalbaar zijn en ondersteunt zo de aantrekkingskracht om lokaal te (blijven) kopen. Lokale productie, verwerking en verkoop draagt zo bij aan de versterking van de band tussen landbouwer en consument

Projectinfo

Programma

LEADER - VAD24/LEA-RP/006

Periode

15/5/2024 - 30/6/2026
Logobanner diversi peul