Derogatie
26 feb

Derogatie kan voordelig zijn

Derogatie biedt voor sommige bedrijven een oplossing waardoor dierlijke mest beter kunnen valoriseren.
Koe
02 feb

Relatie met ecologisch aandachtsgebied

Om te voldoen aan de voorwaarden van teeltdiversificatie, moet een gespecialiseerd bedrijf het teeltplan vaak bijsturen.
Rundveebedrijf
02 feb

Welke verschillende teelten?

Voor de gewasdiversificatiemaatregel wordt de hoofdteelt in rekening gebracht.
Rundveebedrijf
02 feb

Oppervlakte bouwland

Om het aantal noodzakelijke teelten te bepalen, moet je eerst voor je bedrijf de oppervlakte bouwland berekenen.
Rundveebedrijf
02 feb

Verplichting van enkelvoudige teelten

Welke stikstofbindende gewassen komen in aanmerking?
Rundveebedrijf
02 feb

Oppervlakte bouwland bepaalt aantal teelten

Wanneer je bedrijf 10 ha of meer bouwland omvat, moet je voldoen aan de maatregel van gewasdiversificatie.
Rundveebedrijf
02 feb

Wat moet je onthouden?

Het naleven van de verplichte vergroeningsmaatregelen maakt het opstellen van een teeltplan bijzonder complex.
Grasland scheuren
27 dec

En de overige vergroeningsmaatregelen?

Een perceel dat al vijf jaar gras is, staat op je verzamelaanvraag aangeduid met BG.
Grasland scheuren
27 dec

Welke percelen zijn blijvend grasland en mag je die scheuren?

Sommige percelen blijvend grasland zijn onderworpen aan een scheurverbod.
Ruilverkaveling Gooik
24 jul

Situering en kaarten

Op 17 juli keurde minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel de ruilverkaveling van Gooik goed.
Ruilverkaveling Gooik
24 jul

Afgelegd traject

Ruilverkaveling Gooik loopt al geruime tijd. Er zijn dan ook al heel wat stappen in het project doorlopen.
Ruilverkaveling Gooik
24 jul

Timing en procedure

Het ruilverkavelingsproject verloopt in twee fasen. De onderzoeksfase en uitvoeringsfase.