dfd
25 aug

Hectare landbouwgrond kost gemiddeld 66.288 euro in Vlaanderen

Dat blijkt uit de nieuwe Landbouwbarometer van de Federatie van het Notariaat.
Cartoon_bodem
23 aug

Europa neemt zijn bodems onder de loep

Europa houdt zich al vele jaren bezig met lucht en water. Nu pas neemt zij ook de bodem in zijn geheel ter harte.
gbg
12 jun

Dringende nood aan bijkomende budgetten voor asbestverwijdering

We vragen dat in verdere ondersteuning wordt voorzien. De land- en tuinbouwsector is meer dan vragende partij.
gbbg
Members only
26 apr

Check of jouw hoeve op de Inventaris van Bouwkundig Erfgoed staat

Vooraleer men een hernieuwde of nieuwe vaststelling doet, gaat men eerst over tot een openbaar onderzoek.
fgf
11 apr

Enterische Emissies: grote vooruitgang verwacht na trage opstart

“Ik evalueer de werking van dit convenant positief”, antwoordt Vlaams minister Jo Brouns op een parlementaire vraag.
gbb
07 apr

Emissie-onderzoek blijft een stevige kluif voor onderzoekers

Tijdens een VEMIS-studiedag lichtten onderzoekers van kenniscentra hun onderzoek over verschillende vormen van uitstoot.
everzwijn
06 apr

Jagen op everzwijnen in Genkse bossen

De stad Genk heeft in samenspraak met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) jachtrechten verpacht.