fvfv
Members only
28 nov

Nieuwigheden bij koop en verkoop (deel 7)

Met het nieuwe pachtdecreet is het online verkopen, via Biddit, voortaan wettelijk geregeld.
bggb
Members only
24 nov

Opzeg op vervreemding na 18 jaar (deel 6)

De oude pachtwetgeving bepaalt dat je de pacht van jouw gepensioneerde pachter kan beëindigen.
jnjn
Members only
14 nov

Opzeg voor bebossing, natuurrealisatie, algemeen belang (deel 5)

Het nieuwe pachtdecreet introduceert twee nieuwe manieren voor de verpachter.
bhbh
Members only
06 nov

Uitzonderingen op de duur van de pacht (deel 4)

Ook in het nieuwe pachtdecreet blijft de minimumduur voor pacht minstens negen jaar.
dfd
Members only
31 okt

De schriftelijke contracten en de plaatsbeschrijving (deel 3)

Vaak is er geen geschreven pachtovereenkomst voorhanden. Dat zorgt en zorgde voor veel onzekerheid.
dfd
Members only
25 okt

Het natuurcontract en de meerjarige natuurcontracten (deel 2)

In het nieuwe pachtdecreet zijn enkele uitzonderingen voorzien die niet onder het nieuwe Vlaamse pachtdecreet vallen.
vvf
Members only
13 okt

Het pachtdecreet afgestemd op andere regelgeving (deel 1)

Niet alleen de regels rond pacht maar ook andere regelgeving, bijvoorbeeld het mestdecreet, kenden een evolutie.
bhhb
09 okt

Nieuw pachtdecreet: fundamenten behouden, maar ook gemiste kans

“Enerzijds zijn we tevreden, anderzijds is het een gemiste kans om enkele zaken te regelen”, zegt Lode Ceyssens.
dfd
25 aug

Hectare landbouwgrond kost gemiddeld 66.288 euro in Vlaanderen

Dat blijkt uit de nieuwe Landbouwbarometer van de Federatie van het Notariaat.
gbg
12 jun

Dringende nood aan bijkomende budgetten voor asbestverwijdering

We vragen dat in verdere ondersteuning wordt voorzien. De land- en tuinbouwsector is meer dan vragende partij.