Sterke structuur, solide werking

Boerenbond & Landelijke Gilden zijn democratisch samengestelde organisaties die 69.000 gezinnen verenigen in Vlaanderen en Oost-België. Boerenbond is de beroepsorganisatie voor boeren en tuinders en hun beroepsactieve gezinsleden. Landelijke Gilden brengt boeren, tuinders en plattelandsbewoners samen. Zowel Boerenbond als Landelijke Gilden steunen op de inzet van vrijwillige bestuursleden.

Boerenbond: van en voor boeren en tuinders

De bedrijfsgilden vormen de basisstructuur van Boerenbond. Ze verenigen op (fusie)gemeentelijk niveau de leden-boeren en -tuinders. Met 211 bedrijfsgilden in Vlaanderen en Oost-België beschikt de organisatie over een fijnmazig netwerk dat het werkgebied volledig dekt.

Twintig regioraden pakken de regionale dossiers aan en ondersteunen de bedrijfsgilden. De provinciale besturen bereiden de agenda voor van het Hoofdbestuur en volgen de provinciale dossiers op. Het Hoofdbestuur, waarin de provinciale voorzitters en de afgevaardigden van de sectorvakgroepen zetelen, neemt de sectoroverschrijdende standpunten van Boerenbond in.

Sectorvakgroepen, studiekringen, Bondsraad

Er zijn acht nationale sectorvakgroepen: melkvee, vleesvee, varkens, pluimvee, groenten en fruit, akkerbouw, sierteelt en groenvoorziening, en bio. Zij nemen het op voor de belangen van hun sector.

In de studiekringen - 95 in Vlaanderen - ontmoeten de leden elkaar per sector voor vorming en kennisuitwisseling. Alle bestuursorganen kunnen tijdelijke, thema-gebonden werkgroepen oprichten. De Bondsraad is een forum dat het draagvlak voor beslissingen van het Hoofdbestuur verbreedt en de werking ervan evalueert. De Bondsraad bestaat uit leden van de provinciale besturen.

orga