Hoofdbestuur Boerenbond

gbbg

Het Hoofdbestuur van Boerenbond is samengesteld uit Lode Ceyssens (voorzitter), Lut D’Hondt (ondervoorzitter), Frans De Wachter (algemeen secretaris), Pieter Verhelst, Guy Vandepoel en proost Jos Daems.

  • En verder vanuit de Sectorvakgroepen: Patrick Lemahieu-Ameloot (Akkerbouw), Rik Bogaert (Varkens), John Debaene (Pluimvee), Jos Meesters (Vleesvee en kalveren), Dirk Van De Keere (Melkvee), Koen Verhoest (Groenten), Christ Wolfcarius (Fruit).
  • Uit de provinciale besturen: Bert De Keyser (Antwerpen), Joris Claeys (Vlaams-Brabant), Johan Hillen (Limburg), Lut D’Hondt (Oost-Vlaanderen), Joris Vande Vyvere (West-Vlaanderen) en Roger Croë (Oostkantons).
  • Vanuit de beweging: Luc Florus (Landelijke Gilden), Maarten Moermans (Groene Kring) en Wanda Verdonck (Ferm-Agra).

(Foto Studio Boerenbond)