Menu

De omzet van onze land- en tuinbouw

Terug naar Onderwerp

Boerenbond raamt de globaleFiguur 2. Totale omzet van de Vlaamse land- en tuinbouw omzet van de Vlaamse land- en tuinbouw (plantaardige en dierlijke sector) in 2017 op 5,5 miljard euro. Dat is bijna 8% meer dan de raming die we maakten in dezelfde periode van 2016.

Daarmee sluit het resultaat van 2017 aan bij het vijfjarig gemiddelde. In 2017 wordt 37% van de totale omzet gerealiseerd in de plantaardige sectoren, tegenover 63% in de dierlijke sectoren. Deze stijging van de globale omzet is het resultaat van een gelijke omzet in de plantaardige productie en een omzetstijging met meer dan 12% in de dierlijke productie. 

Figuur 3. Aandeel van de deelsectoren in de omzet