Menu

Terug naar Onderwerpen >Wat moet je weten over de omgevingsvergunning?

Wat moet je weten over de omgevingsvergunning?Terug naar Onderwerpen >

Alle regio's
Alle sectoren

Vanaf 23 februari kan je geen stedenbouwkundige of milieuvergunning meer aanvragen, alleen nog een omgevingsvergunning. Eind januari verschafte de Vlaamse regering meer duidelijkheid over de start van de omgevingsvergunning. Ook al is de datum waarop de omgevingsvergunning in werking treedt allang bekend, toch zouden niet alle voorbereidingen afgewerkt zijn. De Vlaamse regering besliste daarom een overgangsperiode in te stellen. Gemeenten konden uitstel vragen tot 1 juni. Boerenbond vraagt om goed te communiceren en chaos te vermijden.

Standpunt Boerenbond

Door deze beslissing van de Vlaamse regering is het nog steeds niet duidelijk welke steden en gemeenten welke procedure zullen volgen. De procedure kan ook van gemeente tot gemeente verschillen en dat komt de duidelijkheid en de transparantie niet ten goede. Boerenbond roept de steden en gemeenten op om te kiezen voor uitstel tot 1 juni bij de minste twijfel dat de digitale behandeling zal lukken. Sowieso moet snel duidelijk worden wie welke procedures volgt. Een goede communicatie en een maximale transparantie zijn absoluut noodzakelijk om problemen bij het indienen en behandelen van vergunningsaanvragen te vermijden. Verder hoopt Boerenbond dat de provincies goed voorbereid zijn om vanaf 23 februari de aanvraagdossiers digitaal te behandelen volgens de nieuwe procedures.

In dit onderwerp zetten we de belangrijkste veranderingen op een rijtje.