Menu

Wat moet je weten over de omgevingsvergunning?

Terug naar Onderwerpen

Sinds 23 februari kan je geen stedenbouwkundige of milieuvergunning meer aanvragen, alleen nog een omgevingsvergunning. Eind januari verschafte de Vlaamse regering meer duidelijkheid over de start van de omgevingsvergunning. Ook al is de datum waarop de omgevingsvergunning in werking treedt allang bekend, toch zouden niet alle voorbereidingen afgewerkt zijn. De Vlaamse regering besliste daarom een overgangsperiode in te stellen. Gemeenten konden uitstel vragen tot 1 juni. Boerenbond vraagt om goed te communiceren en chaos te vermijden.

Update 1 juni 2017. Vorige week besliste het Vlaams Parlement om de verplichte digitalisering en de overgang naar het Omgevingsloket op 1 juni uit te stellen tot 1 januari 2018. Dat betekent wel niet dat de invoering van de omgevingsvergunning uitgesteld wordt. Er kunnen wel degelijk omgevingsvergunningen aangevraagd en verleend worden.

 

In dit onderwerp zetten we de belangrijkste veranderingen op een rijtje.

Meer informatie