Menu

Terug naar Onderwerpen >Wat is GDPR?

Wat is GDPR?Terug naar Onderwerpen >

Alle regio's
Alle sectoren

GDPR staat voor General Data Protection Regulation, een nieuwe wet die op 25 mei officieel van kracht wordt. Het heeft dus met de privacywetgeving te maken. Wat is er voor jullie, land- en tuinbouwers, belangrijk? Je komt het te weten in dit onderwerp.