Menu

Personeel en tewerkstelling

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Boerenbond volgt ontwikkelingen coronavirus op de voet
Minder uit dit onderwerp
Laatst aangepast: 
5 mei 2020
Op deze pagina geven wij een antwoord op de meest gestelde vragen rond arbeid en tewerkstelling in de coronacrisis.

Heb je algemene vragen over het coronavirus? Neem dan een kijkje bij de veelgestelde vragen. Acerta heeft een overzicht gemaakt van algemene vragen over tijdelijke werkloosheid, rsz-bijdragen, vakantieregelingen, loonberekeningen ...

Op vragen die specifiek gaan over arbeid en tewerkstelling (ook voor zelfstandigen) in de land- en tuinbouwsector, geven we in de rubriek hieronder een antwoord. Klik op de vraag en je springt automatisch naar het bijhorende antwoord. 

 1. Kunnen buitenlandse seizoenarbeiders nog vrij door de Europese lidstaten reizen?
 2. Seizoenarbeiders komen toe in België of op mijn bedrijf: moet ik hen in quarantaine plaatsen?
 3. Hoe kans op besmetting in mijn bedrijf minimaliseren?
 4. Zijn het openbaar vervoer en taxi's nog steeds beschikbaar? 
 5. Wat als een werknemer symptomen vertoont?
 6. Dien ik gewaarborgd loon te betalen voor zieke werknemers?
 7. Wat met de huisvesting van besmette seizoenarbeiders?
 8. Wat als ik een besmet persoon in mijn bedrijf hebt?
 9. Ik heb nu seizoenarbeiders nodig, maar de buitenlandse arbeiders kunnen/willen niet komen… Wat moet ik nu doen?
 10. Ik heb deze zomer mensen nodig en vrees niet aan voldoende mensen te raken?
 11. Wat bij een totale lockdown?
 12. Mag ik nog naar het buitenland? 
 13. Ik ben zelfstandige. Welke steunmaatregelen zijn er voor mij? En kan ik beroep doen op het overbruggingsrecht? 
 14. Hoe meld ik vacatures bij VDAB?
 15. Kunnen zelfstandigen die hun winkel moeten sluiten – met behoud van de premie die ze krijgen ter compensatie van de sluiting – in onze sector seizoenarbeid doen?
 16. In het nieuwe systeem van wijkwerkers kan er normaal maar maximaal 1 jaar wijkwerk gedaan worden. Is het mogelijk om dit jaar een uitzondering te krijgen zodat de wijkwerkers die vorig jaar reeds aan de slag geweest zijn dit jaar terug als wijkwerker aan de slag zouden kunnen in een tuinbouwbedrijf?
 17. Mogen we seizoenarbeiders die landen wel ophalen aan de luchthaven? Is dit een 'noodzakelijke' verplaatsing, en hoeveel mensen mogen in één wagen? 
 18. Kan ik nog een verzekering afsluiten voor medische problemen bij buitenlandse seizoenarbeiders (FGBB)?

 19. Hoe kan ik bewijzen dat de verplaatsingen die ik of mijn personeel maken, noodzakelijk zijn? 

 20. Hoe kunnen we huisvesting van buitenlandse seizoenarbeiders garanderen, nu enkel hotels mogen open blijven? 

 21. Mag een student - nu de lessen opgeschort zijn - met een studentencontract komen werken? 

 22. Kan ik vrijwilligers inschakelen op mijn bedrijf? 

 23. Welke ondersteuning kan ik bij WERKERS krijgen om mijn personeelstekorten op te vangen?

 24. Heb je seizoenarbeiders 'op overschot' die je niet langer te werk kan stellen op jouw bedrijf? 

 25. Kan ik de seizoenarbeiders die weer naar hun land vertrekken een document meegeven waarmee ze de grenzen mogen oversteken? 

 26. Hoe voldoe ik zo goed mogelijk aan de sociale afstand bij het gebruik van een plantmachine?  

 27. Hoe gaat Polen om met seizoensarbeiders die naar huis terug keren? 

 28. Met hoeveel mag mijn personeel in de auto?


Kunnen buitenlandse seizoenarbeiders nog vrij door de Europese lidstaten reizen?

 

Zowel de buitengrenzen van de Europese Unie als de individuele grenzen van de lidstaten worden hoe langer hoe strenger bewaakt. Wie een land verlaat, komt terecht in een ander land. Het verlaten is meestal geen probleem. Het betreden van een ander land vaak wel.

Wat betreft reizen over de weg:

Helaas wordt de situatie er niet beter op:
- Hongarije heeft haar grenzen gesloten.
- Duitsland doet hetzelfde, ook specifiek voor seizoenarbeiders. Duitsland heeft specifieke punten waar mensen de grens kunnen oversteken: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/EN/news/border-crossing-poi.... Volgende Duitse overheidssite geeft duiding omtrent reisbeperkingen voor seizoensarbeiders: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/EN/2020/03/pm-seas.... Seizoensarbeiders die uit België komen, zullen normaalgezien geen problemen ondervinden.

Hoewel het helaas geen garanties biedt, heeft men op de website van de Federale overheidsdienst 'Werk & Sociaal Overleg' - op onze vraag - een documentje voorzien, dat de werkgever kan invullen en aan de seizoenarbeiders kan overmaken. Dit kunnen zij dan gebruiken ter bewijs dat ze op weg zijn naar België om hier seizoenarbeid te komen uitvoeren. Zie ook de bijlagen. Boerenbond heeft dit officiële document laten vertalen in het Roemeens/Pools/Bulgaars/Hongaars. Kan zeker zinvol zijn opdat men ook aan die grenzen begrijpt waarom men hen zou moeten doorlaten.

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/certificaat-dat-de-noodzaak-aantoont-om...

BU_certificate cross border.docx
EN_certificate cross border.pdf
HU_certificate cross border.docx
PO_certificate cross border.docx
RO_certificate cross border.docx

Het zogenaamde 'attest COVID-19' (noodzakelijke verplaatsing in cruciale sector):
Bewijs noodzakelijke verplaatsing land- en tuinbouwsector.docx
BG_Bewijs noodzakelijke verplaatsing land- en tuinbouwsector.docx
DE_Bewijs noodzakelijke verplaatsing land- en tuinbouwsector.docx
EN_Bewijs noodzakelijke verplaatsing land- en tuinbouwsector.docx
FR_Bewijs noodzakelijke verplaatsing land- en tuinbouwsector.docx
PL_Bewijs noodzakelijke verplaatsing land- en tuinbouwsector.docx
RO_Bewijs noodzakelijke verplaatsing land- en tuinbouwsector.docx

Ook een wegenvignet kan meegestuurd worden, en kan helpen. Hierbij de link om de grens tussen België en Nederland makkelijker te kunnen oversteken.
https://crisiscentrum.be/nl/news/grensarbeiders-vitale-sectoren-en-met-c...

Voor verplaatsingen aan de grens met Frankrijk, verwijzen we naar een andere vraag in deze FAQ. Ook daar zijn specifieke documenten voorzien.

Willen je seizoenarbeiders de verplaatsing terug naar hun thuisland maken? Zorg dan dat ze de nodige documenten op zak hebben om hun verplaatsing te staven. Zorg ook dat ze voldoende de zuidelijke route volgen, en niet via de grens met Duitsland reizen (gezien deze voorlopig heel strikt is in het doorlaten van mensen)

Wat betreft reizen door de lucht:
Dit is nog mogelijk, hoewel er al enkele luchthavens de deuren tijdelijk hebben gesloten. Zo o.m. airport Charleroi. Eindhoven is nog open, en kan een alternatief zijn. Daarbij wel rekening houden dat je ook daar een grens moet oversteken, en men niet meer dan 2 personen per personenwagen mag vervoeren (waaronder de bestuurder).

Er is een Europese aanbeveling die stelt dat werk in de land en tuinbouw beschouwd moet worden als een cruciale activiteit. Ook verplaatsingen in de Europese Unie met het oog op het werk in de land en tuinbouw, moeten beschouwd worden als essentiële verplaatsingen.
Dit geldt ook voor België. De minister van Binnenlandse Zaken Pieter Decrem heeft bevestigd dat de politiediensten de nodige instructies ontvangen hebben zodat vanaf 1 mei buitenlandse seizoenwerknemers het grondgebied kunnen betreden met de bedoeling om te werken in de land- en tuinbouw .
Het is wel noodzakelijk dat deze seizoenwerknemers in het bezit  zijn van een attest dat hen bezorgd is door hun toekomstige  werkgever en waarin bevestigd wordt dat zij zullen tewerkgesteld worden in de land - en tuinbouw.
Deze attesten kan je vinden op de website van Boerenbond. Het gaat over het Covid -19 attest ( werk in een cruciale sector ) en het certificaat cross border (dat ook in het Bulgaars, Roemeens, Pools, en Hongaars is voorzien).
Deze maatregel geldt dus niet alleen voor wegverkeer, maar ook voor de luchthavens. Vliegtuigen met seizoenwerknemers zouden dan ook zonder problemen kunnen landen in Zaventem.

Bijkomend merken we op dat de midden- en oost-Europese landen ook zelf voorwaarden beginnen op te leggen aan inwoners die het land willen verlaten en naar bvb. België willen reizen. Zo vragen ze naar een bewijs van verblijf in het land van bestemming en een kopie van het arbeidscontract.
Een kopie van een ingevulde plukkaart (zgn. dagcontract) kan gelden als arbeidscontract.
Het bewijs van verblijf zou dan weer met het 3-ter document kunnen bewezen worden. Hier is de moeilijkheid dat niet alle gemeenten dit document al willen afleveren voordat de persoon in ons land is. Indien je nog geen 3-ter document ter beschikking hebt, kan je het bewijs in bijlage gebruiken 'ENG-bewijs verblijfplaats seizoenarbeider België'. Dit attestje maakte Boerenbond op, en dient door u en de seizoensarbeider in het land van oorsprong ingevuld en ondertekend te worden. Het moet dienen als bewijs aan de luchthaven in oost-europa, opdat men naar ons land zou mogen afreizen.

We begrijpen dat er intussen heel wat verplichtingen bij komen kijken om mensen uit andere Europese lidstaten naar België te halen. Probeer uw pijlen op de binnenlandse arbeidsmarkt te richten (bvb. studenten). Meld jouw vacatures via VDAB.


Voor verdere richtlijnen over vervoer:
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-c...

 

Seizoenarbeiders komen toe in België of op mijn bedrijf: moet ik hen in quarantaine plaatsen?

 

Zij die via de weg toekomen, kunnen onmiddellijk ingezet worden. Er zijn momenteel geen regels die stellen dat men meteen in quarantaine moet.

Belgen die vanuit het buitenland terugkeren via een luchthaven moeten 2 weken in thuisquarantaine blijven. Dit wil zeggen dat zij, zelfs als zij in een essentiële sector tewerkgesteld zijn, zich niet naar het werk mogen begeven. Zij mogen enkel aan telethuiswerk doen. Dezelfde quarantaineregels gelden voor de personen die deze terugkeerders gaan ophalen.

Belgen die vanuit het buitenland terug naar België mogen en kunnen reizen, maar aankomen op een luchthaven in een buurland, mogen ook daar opgepikt worden wanneer ze niet op eigen kracht terug kunnen geraken. Enkel familieleden mogen de gestrande reiziger oppikken. Als bewijs voor de grenscontrole nemen ze de nodige documenten mee (vluchtgegevens, identificatiegegevens van het familielid). 

 

Hoe kans op besmetting in mijn bedrijf minimaliseren?

 

De algemene voorschriften die vanuit de federale overheidsdienst Volksgezondheid werden uitgestuurd, zijn ook voor jouw bedrijf relevant:

 • Afstand houden tussen de werknemers
 • Laat hen gespreid werken en pauzes nemen, om veelvuldig contact te mijden.
 • Ook de middagpauze in diverse shiften houden
 • Handhygiëne: zet op diverse plaatsen ontsmettingsalcohol.
 • Voldoende de handen wassen
 • Tracht zelf alle ruimtes voldoende te ontsmetten
 • Laat waar mogelijk de deuren openstaan, opdat de klink zo min mogelijk wordt aangeraakt
 • Voldoende verluchting (deuren laten openstaan)
 • Transport van en naar de werf: Niet iedereen kort bij elkaar zetten, zorg voor de nodige ruimte.

 

Zijn het openbaar vervoer en taxi's nog steeds beschikbaar? 

 

Het openbaar vervoer is nog steeds actief, weliswaar met een aangepaste dienstregeling. Op bus, tram en metro gelden de maatregelen van social distancing. U bent verplicht om een mondmasker te dragen! Zonder masker, geen plaats op het openbaar vervoer.

Op de websites van De Lijn en NMBS vindt u meer info over de coronamaatregelen en de aangepaste dienstregeling van De Lijn:
- https://www.delijn.be/nl/overdelijn/Corona/
- https://www.belgiantrain.be/nl/news/coronavirus?adlgid=c|g|nmbs%20corona|425855898640|p&gclid=Cj0KCQjwyPbzBRDsARIsAFh15Jbr8b9zrqYucRfLtaxg_ZI0NbZke-AuWHWSmQJoMpaJSw5hkYdnDG8aAg-pEALw_wcB

Bij gebruik van het openbaar vervoer om van en naar het werk te reizen, zorgt u ervoor dat u uw reisschema zoveel mogelijk aanpast om de "spitsuren" te vermijden.

Mogen taxi’s nog klanten vervoeren?

Ook taxi's en andere transportdiensten per wagen mogen ook één gezin vervoeren. In ander gevallen mogen (taxi)chauffeurs maar één persoon per rit in de wagen vervoeren. 

 

Wat als een werknemer symptomen vertoont?

 

Neem dan contact op met de huisarts. Deze zal de werknemer zelf komen opzoeken, of doorverwijzen, of laten langskomen op een moment dat de praktijk geen bezoekers heeft. Zo worden anderen in de wachtzaal niet onnodig geconfronteerd met iemand die mogelijk besmet is.

 

Dien ik gewaarborgd loon te betalen voor zieke werknemers?

 

Bij een Belgische vaste werknemer betaal je als werkgever een gewaarborgd loon, dit gedurende de eerste maand.

Bij een seizoenarbeider, Belgisch of buitenlands, ben je geen gewaarborgd loon verschuldigd.

 

Wat met de huisvesting van besmette seizoenarbeiders?

 

Bij een besmette buitenlandse seizoenarbeider waarvoor je huisvesting voorziet, is het noodzakelijk dat deze niet in contact komt met de andere werknemers. Dit is uiterst noodzakelijk om verdere besmetting in je bedrijf te voorkomen. Zet hem/haar in een aparte ruimte/wooneenheid. De huisarts zal met jou de nodige maatregelen overlopen.

 

Wat als ik een besmet persoon in mijn bedrijf hebt?

 

Dan is extra aandacht vereist. Wees alert, want mogelijk zijn er nog mensen besmet. De maatregelen om verdere besmetting tegen te gaan, moeten dan nog strikter in acht genomen worden.

Collega’s die in contact geweest zijn met de besmette patiënt worden van nabij opgevolgd door de behandelende arts(en). De medische zorgverstrekkers zijn het best geplaatst om de ernst van de situatie goed te beoordelen en de nodige maatregelen te nemen. Een quarantaine is drastisch. Toch raden we aan om ook zij die mee in dezelfde wooneenheid van de besmette persoon woonden in afzondering te plaatsen.

 

Ik heb nu seizoenarbeiders nodig, maar de buitenlandse arbeiders kunnen/willen niet komen… Wat moet ik nu doen?

 

Het feit dat de grenzen overal sluiten en streng worden gecontroleerd, maakt het erg moeilijk om nog buitenlands seizoenpersoneel te vinden.

We vragen daarom om niet te wachten op de buitenlandse arbeiders, maar ook bij VDAB aan te kloppen voor hulp en de binnenlandse arbeidsreserve aan te spreken. Er zijn heel wat mogelijkheden om uit te werven, en bij elk van die groepen heeft Boerenbond bij de overheden/politiek flexibiliseringen kunnen bekomen.

Zo werd op 19 maart - op vraag van BB - beslist om seizoenarbeiders een tweede plukkaart te geven. Zo zijn ze niet langer beperkt tot de 30, 65 of 100 dagen (afhankelijk van de sector), zoals dat gebruikelijk is. Een prima maatregel die een deel van de personeelsproblemen kan oplossen. Wat betreft de groepen die normaliter recht hebben op 100 dagen, krijgen ze in 2020 ook een uitbreiding tot 130 dagen. Daar geldt dus een verdubbeling van de 65 dagen; geen verdubbeling van de 100 dagen.

De vele tijdelijke werklozen (intussen meer dan 1 miljoen in België) kunnen ook ingezet worden op jouw bedrijf. Specifiek voor onze sector kan deze doelgroep geactiveerd worden, mét behoud van 75% van hun werkloosheidsuitkering t.g.v. de tijdelijke werkloosheid. Dat is een mooie geste aan die grote groep, en aan onze sector.

De zelfstandigen uit je omgeving hebben hun zaken moeten sluiten. Velen van hen zullen beschikbaar zijn om als seizoenarbeider te komen werken. Zij zullen de hinderpremie die ze van de overheid krijg wegens de sluiting, kunnen behouden indien ze op jouw bedrijf komen werken.

Studenten (vooral hogeschool- en universiteitsstudenten) kunnen ingeschakeld worden. In het tweede kwartaal (1 april tot 30 juni) tellen de gewerkte uren zelfs niet mee voor het maxima van 475 uur.

Ook asielzoekers die voor 18 maart een procedure tot asiel zijn gestart bij het CGVS kunnen meteen geactiveerd worden. Hun wachttijd van 4 maanden komt te vervallen. Klop hiervoor eventueel rechtstreeks aan bij een asielcentrum. U moet ook huisvesting voorzien.

De sociale economie (maatwerkbedrijven; de vroegere sociale- en beschutte werkplaatsen) bieden hun diensten en werknemers aan. Spreek gerust maatwerkbedrijven uit je omgeving aan voor eventuele samenwerking.

Heel wat van deze mensen zetten al vele weken de stap naar VDAB, waar men nu een mooi platform heeft 'Help De Oogst'. Daar melden ze zich aan als werkzoekende. Om tot een vlotte matching met de binnenlandse arbeidsreserve te komen, vragen we om je vacatures bij VDAB (hetzelfde platform 'help de oogst') te melden. De #Covid19 vermelding zorgt ervoor dat jouw vacature met prioriteit zal behandeld worden bij VDAB.

Informeer daarnaast ook zeker eens bij de uitzendconsulenten van Werkers.

Tot slot: Ook eigen familie kan ingeschakeld worden. De regels zijn eenvoudig en duidelijk. Familieleden tot en met de tweede graad kunnen gratis meehelpen in het bedrijf. Dit geldt zowel voor eigen familie als voor schoonfamilie. Er mag dus geen tegenprestatie (zoals loon) zijn voor deze mensen. Ook mogen zij geen sociale uitkeringen krijgen (RVA, RIZIV, Leefloon ...)

Concreet kunnen ouders en schoonouders gratis inspringen bij kinderen en schoonkinderen. Omgekeerd geldt dit uiteraard ook: kinderen en schoonkinderen kunnen meehelpen op het bedrijf van de ouders. Dit is eerste graad verwantschap.

Men kan ook gratis hulp inschakelen van familie van de tweede graad: grootouders, broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen. Dit alles kan zonder registratie in het Dimona-systeem (registratiesysteem voor werknemers). Ooms en tantes zijn al familie in de derde graad en neven en nichten in de vierde graad. Hiervan wordt niet aanvaard dat deze in familieverband gratis meewerken.

 

 

Ik heb deze zomer mensen nodig en vrees niet aan voldoende mensen te raken?

 

Niemand weet hoe lang deze crisis zal duren en tot wanneer de maatregelen zullen gelden. We hopen dat het vrije verkeer van werknemers en de toestroom van seizoenarbeiders tegen de zomer weer normaal zal verlopen.

 

Wat bij een totale lockdown?

 

Wat een eventuele lockdown in België exact zou betekenen is op dit moment niet bekend, EU-lidstaten geven hier vaak een (licht) andere invulling aan. Boerenbond pleit er bij de overheid voor om bij een eventuele invoering van een lockdown, de agro-voedingsketen zeker te vrijwaren. Dit wil zeggen dat landbouw- en tuinbouwbedrijven toegang moeten blijven hebben tot arbeidskrachten, productie-middelen (meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, plantgoed, zaad, …) en de nodige werkzaamheden ten alle tijden moeten kunnen uitoefenen. Verder is het van belang dat ook de afnemers van de sector (veilingen, verwerkende bedrijven, …) moeten kunnen verder werken. 

 

Mag ik nog naar het buitenland? 

 

Reisadviezen zijn de bevoegdheid van Buitenlandse Zaken. Op dit moment worden alle reizen naar het buitenland afgeraden. Raadpleeg de website: 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reis...

Voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02/501.4000 

 

Kan ik beroep doen op het overbruggingsrecht? 

 

Zelfstandigen die hun  activiteit (minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen) moeten onderbreken omwille van het coronavirus (rechtstreeks verplichte sluiten of onrechtstreeks) komen onder een aantal randvoorwaarden in aanmerking voor een overbruggingsrecht. 

Voorbeelden zijn:

 • de zelfstandige zelf in quarantaine moet;
 • zijn werknemers niet komen opdagen omdat ze in quarantaine zitten;
 • de leveringen onderbroken worden;
 • er een afname van activiteit is (daling reservaties, afname bezetting, toename annuleringen, …), waardoor het verderzetten van de activiteit verlies laten wordt.


Meer info
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbrug...

Acerta maakte dit duidelijke overzicht van de steunmaatregelen waarop je als zelfstandige beroep kan doen

Hoe meld ik vacatures bij VDAB?

 

De nood aan personeel is prangend. Buitenlanders zullen de transfer naar België mogelijk niet meer (kunnen/willen) maken.
Daarom is het van cruciaal belang dat je je vacatures bij VDAB meldt. Zij zullen alles in het werk stellen om personeel te zoeken op de binnenlandse arbeidsmarkt.

Hoe doe je dat? Lees het hier: https://www.vdab.be/seizoenarbeid/kandidaat

VDAB heeft een mooi platform uitgewerkt, genaamd 'help de oogst'. Jij kan als werkgever je vacatures hier posten. Gebruik daarbij steeds de #COVID19. Zo krijgt jouw vacature voorrang wegens hoogdringendheid! Selecteer ook zeker het vakje 'in gedeeld beheer'. Dat betekent dat de consulenten van VDAB je rechtstreeks zullen contacteren bij het invullen van je vacature.

Ook de geïnteresseerde werkzoekenden zullen zich hier aanmelden. Op 27 april schreven liefst 29.000 mensen zich in bij VDAB. Een grote groep, waar jouw bedrijf beroep op kan doen. Wie zijn deze mensen? Zelfstandigen die hun zaak moesten sluiten, tijdelijk werklozen die zonder werk vallen, studenten, de werklozen die voorheen nog niet ingeschreven waren, ...

Leg je eieren zéker, maar niet alleen, in de mand van VDAB. Je kan ook innovatief zijn, en daarnaast in je omgeving je oor te luisteren leggen of er bijvoorbeeld studenten zijn die zich willen inschakelen op het bedrijf. 

 

Kunnen zelfstandigen die hun winkel moeten sluiten – met behoud van de premie die ze krijgen ter compensatie van de sluiting – in onze sector seizoenarbeid doen?

 

Absoluut. Stel een horeca- of electrozaak die de deuren moet sluiten: deze zelfstandige heeft plots tijd te veel en wil zich eventueel laten inschakelen in uw land- of tuinbouwbedrijf. Dat kan.

Deze mensen krijgen voor het verplichte sluiten van de zaak een hinderpremie van de Vlaamse overheid, van 4000 euro. Je kan hen garanderen dat men deze premie ook zal krijgen als men zich tegelijk ergens anders aanbiedt in loondienst te gaan werken. Dat werd zo bevestigd bij de beleidsmakers.

Wél is het zo dat een zelfstandige die gebruikmaakt van een overbruggingsrecht allicht niet elders mag bijverdienen. Daar schuilt wel een onverenigbaarheid. Maar deze groep is allicht beperkt.

Informeer dus zeker bij zelfstandigen uit jouw dorp die verplicht moeten sluiten. Misschien bieden zij wel een oplossing voor de tekorten aan arbeidskrachten.

 

In het nieuwe systeem van wijkwerkers kan er normaal maar maximaal 1 jaar wijkwerk gedaan worden. Is het mogelijk om dit jaar een uitzondering te krijgen zodat de wijkwerkers die vorig jaar reeds aan de slag geweest zijn dit jaar terug als wijkwerker aan de slag zouden kunnen in een tuinbouwbedrijf? 

 

We krijgen momenteel voor alle mogelijke systemen die er bestaan vragen om ze uit te breiden/flexibiliseren, en we begrijpen deze ook. Maar elke aanpassing vraagt ook heel wat administratieve lasten. Daarom richten we ons op enkele zaken die écht een verschil kunnen maken.
Wijkwerken een extra jaar toestaan? Dit zijn werkzoekenden met een uitkering. Wie wijk-werkt heeft maar beperkt aantal uur dat ze mogen werken (60u/maand). Daarmee is een tuinder maar beperkt geholpen. Beter is om hen meteen als seizoenarbeider in te schakelen. Dan bouwen deze werknemers ten minste ook rechten op, en verdienen ze aan het eind van de maand meer dan de combinatie van hun uitkering en de verdiensten uit het wijk-werken (waar slechts zo’n 5 euro per uur kan verdiend worden).
TIP: probeer de wijkwerkers die je kent uit een vorig jaar aan te moedigen om als seizoenarbeider aan de slag te gaan in jouw bedrijf. 

 

Mogen we seizoenarbeiders die landen wel ophalen aan de luchthaven? Is dit een 'noodzakelijke' verplaatsing, en hoeveel mensen mogen in één wagen?

 

We adviseren om met enkele wagens apart te rijden, waardoor je uiteindelijk met max 2 mensen in een wagen naar huis kan.
In iedere wagen sowieso een bewijs meenemen dat je naar de luchthaven rijdt om mensen op te halen (vluchtgegevens, certificaat, eventueel al op naam ingevulde plukkaarten, etc), en dat je kan duiden dat de werknemers voor Paritair comité 144 of 145 is. Dit zijn door de minister erkende vitale sectoren die moeten blijven draaien. 

 

Kan ik nog een verzekering afsluiten voor medische problemen bij buitenlandse seizoenarbeiders (FGBB)?

 

Sinds 2008 hebben Boerenbond en AVBS voor de leden die dit willen een Fonds Gezondheidszorgen (FGBB) afgesloten, waar deze bedrijven hun buitenlandse seizoenarbeiders op kunnen aansluiten. Worden deze seizoenarbeiders geconfronteerd met medische kosten en gezondheidszorgen, dan kunnen de bedrijven zich beroepen op dit fonds.
Het is belangrijk dat wie is aangesloten bij dit fonds ook de namen van deze buitenlandse seizoenarbeiders overmaakt aan CM (de beheerder van het fonds), en ook de bijdrage per seizoenarbeider betaalt.
Voor de bedrijven die nog geen lid zijn van het fonds: we stellen voor dat je dit zo snel als mogelijk doet, en ook elke buitenlandse seizoenarbeider in je bedrijf aangeeft en de bijdrage betaalt. Zo vermijd je grote kosten op een later tijdstip. Het blijft een vrijwillig engagement, maar is in tijden van Corona nog meer dan anders aan te bevelen.
https://www.boerenbond.be/kenniscentrum/onderwerpen/fonds-gezondheidszor...
 

Hoe kan ik bewijzen dat de verplaatsingen die ik of mijn personeel maken, noodzakelijk zijn? 

 

De kans bestaat dat je bij een verplaatsing wordt gecontroleerd door de politie. Dan is het zinvol dat je ook schriftelijke kan bewijzen dat je verplaatsing noodzakelijk is, en kadert in activiteiten voor paritair comité 144 (landbouw) of 145 (tuinbouw). Deze zijn beide erkend als vitale sectoren.

Hiervoor heeft Boerenbond een documentje voorzien, dat je best aan je personeel geeft, en zowel door de werkgever als het personeelslid laat invullen. Zorg ervoor dat elk personeelslid dit ook bij de hand heeft, indien het verplaatsingen maakt.

Het document kan je tonen bij een eventuele controle. Het geeft weliswaar geen garanties, maar zal de verklaring die jij of je personeel geeft aan de verplaatsing wel kracht bijzetten. 

Download het document

Versies in verschillende talen: 
BG_Bewijs noodzakelijke verplaatsing land- en tuinbouwsector.docx
DE_Bewijs noodzakelijke verplaatsing land- en tuinbouwsector.docx
EN_Bewijs noodzakelijke verplaatsing land- en tuinbouwsector.docx
FR_Bewijs noodzakelijke verplaatsing land- en tuinbouwsector.docx
PL_Bewijs noodzakelijke verplaatsing land- en tuinbouwsector.docx

Hoe kunnen we huisvesting van buitenlandse seizoenarbeiders garanderen, nu enkel hotels mogen open blijven? 

 

Bedrijven die een eigen huisvesting hebben voorzien, worden niet geconfronteerd met sluitingen. Wel ging er tot voor kort een probleem schuil bij huisvesting in B&B of campings en dergelijke meer.

Boerenbond heeft daarom bij de bevoegde diensten kunnen bewerkstelligen dat noodzakelijk personeel dat nergens anders terecht kan voorlopig ook in andere mogelijkheden van verblijf (bijvoorbeeld B&B, Camping ...) zullen mogen blijven. Men erkent dat het probleem van personeelstekorten alleen maar zou toenemen bij het sluiten van deze zaken. De burgemeesters in Vlaanderen zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.

Hoe kan men bewijzen dat deze huisvesting van noodzakelijke aard is?
Voor de tijdelijke arbeiders (zoals seizoenarbeiders) volstaat het dat zij via hun werkgever een attest van tewerkstelling kunnen voorleggen. 

Mag een student - nu de lessen opgeschort zijn - met een studentencontract komen werken? 

 

In principe: Een jongere kan niet werken als student tijdens de ‘verplichte aanwezigheden ‘ op school.
Dat wil dus zeggen dat in normale omstandigheden dit niet zou kunnen.
Gelet op de verschillende wetgeving maken we momenteel volgend onderscheid:

 • Voor de meerderjarige student:
  Het lijkt ons sterk dat de RSZ op dit moment iedereen uit het studentenstatuut ontheft voor de komende weken. In hoofdzaak blijven ze nog met hun studies bezig maar door overmachtsredenen is dit opgeschort. Een overeenkomst voor de hele week onder dit statuut lijkt ons dus zeker mogelijk! Het gaat hier voornamelijk om de studenten hoger onderwijs (hogeschool/universiteiten)
 • Voor de minderjarige student:
  Gelet op een advies van de FOD WASO over het gebruik van voltijdse overeenkomsten voor minderjarige schoolverlaters raden we aan dat de toegelaten arbeidsduur niet meer mag zijn als tijdens een effectieve lesweek (bijvoorbeeld dus woensdagnamiddag wel, …) mogelijk is.

Je moet wel opmerken dat als er bepaalde opdrachten zouden zijn vanuit de school (Bijvoorbeeld via digitale lessen/PC … ) die jongere daar ook verplicht gevolg moet aan geven. School gaat steeds voor op werk! 

Kan ik vrijwilligers inschakelen op mijn bedrijf? 

 

We begrijpen dat het personeelstekort dwingt tot creatieve oplossingen. Je zou iedereen met open armen ontvangen. Toch is het noodzakelijk om een concreet contract af te spreken met de persoon in kwestie: studentencontract, seizoensarbeid, vaste arbeidsovereenkomst, wijkwerkers ...

Vrijwilligerswerk is helaas niet toegestaan in een winstgevend bedrijf. Dit is vooral bedoeld voor de verenigingen zonder winstoogmerk

Welke ondersteuning kan ik bij WERKERS krijgen om mijn personeelstekorten op te vangen?

 1. Wij blijven onze leden helpen voor sociale hulp, mits ‘de nodige afstand’ tot andere personen kan worden gegarandeerd. En zolang ons personeel zelf niet wordt gevat door Corona.

 2. WERKERS stelt gratis het verzekeringskader ter beschikking voor bedrijfsleiders die solidaire en kosteloze hulp willen bieden bij collega’s die problemen hebben met tewerkstelling of zelf te maken hebben met Corona.

 3. WERKERS organiseert samen met Boerenbond een platform voor bedrijven die werknemers te veel / te weinig hebben. WERKERS zal dan proberen deze bedrijven te ‘matchen’.

 4. Via WERKERS in aanneming riepen wij onze 1.200 vennoten (zelfstandigen) op om werkopdrachten te willen opnemen in de land- en tuinbouw.

 5. WERKERS zal al het mogelijke doen om via zijn uitzendcapaciteit, bedrijven die nood hebben aan personeel (bijvoorbeeld seizoenarbeiders) te bedienen.

  Meer info: https://www.werkers.be/corona-crisis

Heb je seizoenarbeiders 'op overschot' die je niet langer te werk kan stellen op jouw bedrijf? 

 

Geef dit dan door aan onze collega's van de organisatie 'Werkers'. Zij hebben een platform waar bedrijven met tekorten kunnen gematcht worden met bedrijven met een overschot aan seizoenarbeiders. Zo bekomen we een duidelijke win-win situatie.
Via deze link kan je meer informatie vinden: https://www.werkers.be/corona-crisis
Gebruik de beide formulieren die op de website ter beschikking staan. Een warme oproep om van dit kanaal gebruik te maken om seizoenarbeiders in de sector onderling te kunnen uitwisselen... .

Kan ik de seizoenarbeiders die weer naar hun land vertrekken een document meegeven waarmee ze de grenzen mogen oversteken? 

 

Hier kan je een document terugvinden opgemaakt door Boerenbond. Laat dit document zowel door werkgever als werknemer invullen en ondertekenen.
Dit is geen overheidsdocument, en biedt geen absolute garanties aan de grenzen. Maar het kan wel ondersteuning geven bij de grenscontroles, met een sterk verhoogde kans op doorlating.

 

  

Hoe voldoe ik zo goed mogelijk aan de sociale afstand bij het gebruik van een plantmachine?   

Op bedrijven waar geen telewerk mogelijk, moeten bedrijven de sociale afstand van 1,5 meter garanderen.
Land- en tuinbouw behoren tot de cruciale sectoren en essentiële diensten. Deze bedrijven mogen de  werkzaamheden verder zetten en moeten in de mate van het mogelijke de sociale afstand en hygiënemaatregelen respecteren.

Voor de meeste werkzaamheden op een land-of tuinbouwbedrijf kan die sociale afstand zeer goed nageleefd worden. Echter deze tijd van het jaar worden verschillende teelten geplant. Dit is een uiterst cruciale handeling en kan niet uitgesteld worden tot later in het seizoen. Voor het planten van plantgoed op grote schaal wordt gebruik gemaakt van een plantmachines. Gezien de plantafstand tussen de rijen cruciaal is tijdens het planten, is het niet mogelijk om tijdens deze werkzaamheden de sociale afstand te respecteren.

Boerenbond/AVBS adviseert om standaard hygiënemaatregelen in acht te nemen om het personeel zo goed mogelijk te beschermen.

 • Zorg indien mogelijk dat de arbeiders niet met de gezichten naar elkaar op de machine zitten
 • Probeer zoveel mogelijk de personen van elkaar af te schermen (waar mogelijk fysieke barrières, ….). Op youtube werden al enkele goede filmpjes hieromtrent gedeeld: https://www.youtube.com/watch?v=4bnpxq2xqs0 
 • Respecteer zeker de algemene hygiënemaatregelen (handen wassen, richting hoesten, …) en personen met mogelijke symptomen apart plaatsen
 • Probeer op uw bedrijf te werken in vaste groepjes die niet met elkaar in contact komen (om zo verspreiding tegen te gaan)

Tot slot: Het is afgeraden om zonder fysieke barrières te werken bij externe werknemers die afkomstig zijn van verschillende locaties. 

 

Hoe gaat Polen om met seizoensarbeiders die naar huis terug keren? 

Polen stelt een aantal eisen om het land te betreden (niet om uit het land weg te gaan). In essentie gaat het om 14 dagen quarantaine, specifieke reisdocumenten zijn niet nodig.

Meer informatie vind je op onderstaande officiële websites van de Poolse overheid:

Met hoeveel mag mijn personeel in de auto?

De regels die betrekking hebben op verplaatsingen staan opgelijst op volgende website: https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en...

De basisregel voor personenvervoer is: maximaal 2 personen per personenwagen (bestuurder en passagier). Alleen zo kan de 1,5m afstand gerespecteerd worden.
Een uitzondering is er voor zij die in dezelfde woongelegenheid wonen en dezelfde gemeenschappelijke ruimte delen. Niet alleen gezinnen, maar dus ook seizoenarbeiders die in dezelfde wooneenheid gehuisvest zijn, kunnen met meer dan 2 personen in de wagen.

Bij een eventuele controle, kan je dit bewijzen met het 3-ter document. Zorg dat jouw personeel dat samenwoont dit document dan ook steeds bij zich heeft.

Indien er een meningsverschil zou zijn met de controleur, kan er steeds verwezen worden naar de voorwaarde in de officiële FAQ van de overheid, waarin verwezen wordt naar de toelatingsvoorwaarde 'onder hetzelfde dak' te wonen. In de meeste gemeenten/politiezones vernemen we dat men de 3-ter als een voldoende voorwaarde beschouwt om aan te tonen dat men samenwoont. 

Meer informatie