Menu

In dit onderwerp

Arbeidsveiligheid op mijn bedrijf
Minder uit dit onderwerp
Laatst aangepast: 
5 oktober 2020

Op deze pagina vind je een hele hoop veiligheidstips terug die je kunnen helpen om de veiligheid op jouw bedrijf nog te verbeteren.

 1. Visualiseer gevaren op jouw bedrijf op een duidelijke manier
 2. Maak goede afspraken met hulpverleners bij noodsituaties!
 3. Gebruik je gsm niet als je op de tractor zit!
 4. Veiligheid komt niet per ongeluk!
 5. Werken in hitte of felle zon vraagt specifieke maatregelen!
 6. Geen spelende kinderen bij gevaarlijke werken!
 7. Let op bij het gebruik van ladders!
 8. Geef je personeel duidelijke instructies!
 9. Orde + Netheid = Veiligheid
 10. Ken de gevaren van je producten!
 11. Pas op voor brand en elektrocutie!
 12. Voorkom uitglijden en vallen!
 13. Zien en gezien worden is belangrijk!
 14. Werk veilig aan machines in storing!
 15. Geef het goede voorbeeld!
 16. Werken in besloten ruimtes
 17. Zorg dat houten paletten of palloxen niet te dicht bij gebouwen gestockeerd zijn!

Visualiseer gevaren op jouw bedrijf op een duidelijke manier!

Op je bedrijf probeer je vanzelfsprekend zoveel mogelijk de risico’s te beperken. Dit doe je door te werken met veilige machines, een zolder die door mensen kan betreden worden met gepaste leuningen uit te rusten, plaatsen waar er zowel personeel als voertuigen komen zo in te richten dat er zo weinig mogelijk risico is voor de personen … Je probeert de risico’s op een ongeval dus zo klein mogelijk te maken.

Omdat je nooit alle risico’s kunt wegnemen, geef je best de overblijvende risico’s aan met pictogrammen. Deze kunnen de instructies die je gegeven hebt, ondersteunen. Ze tonen op de werkvloer duidelijk de plaatsen aan waar er overblijvende risico’s zijn.

Zo kun je bvb ook pictogrammen gebruiken om bepaalde ruimten enkel toegankelijk te maken voor bevoegden. Dit laat toe om personeel uit bepaalde risicovolle delen van het gebouw te weren doordat ze bvb enkel voor jou toegankelijk zijn. Zorg dan wel dat dit consequent gebeurt.

Plaatsen waar er verkeer de voetgangers kruist kun je markeren met lijnen en ondersteunen met pictogrammen. Maar ook dit combineer je best met instructies voor zij die de voertuigen bedienen en zij die daar te voet passeren.

Pictogrammen kun je onderverdelen in gevaar, verbod, gebod en redding. Via de webshop is er een gamma beschikbaar. Op deze pagina vind je dezelfde pictogrammen terug met hun vertalingen in de taal van de werknemers. Zo kun je de pictogrammen in je bedrijf nog meer laten spreken door er via je infobord en bij instructies naar te verwijzen.

Maak goede afspraken met hulpverleners bij noodsituaties!

Als je naar het noodnummer moet bellen volg je best volgende stappen:

 • Vorm het nummer 112 voor de brandweer, een ambulance of de politie.
  In België vorm je het nummer 101 voor dringende politiehulp.
 • Wacht rustig op antwoord. Haak niet in, want daardoor kom je opnieuw aan het begin van de wachtlijst te staan.
 • Geef het juiste adres waarnaar de hulpdiensten zich moeten begeven (stad, straat, nummer, kruispunt, speciale toegang, praatpaal, enz.) en eventueel wat de gemakkelijkste manier is om er te geraken. Als je je op het veld bevindt, geef je best enkele herkenningspunten mee voor de hulpverleners. Als je de GPS coördinaten van je perceel kent, kan je ook deze doorgeven.
 • Zorg er eventueel ook voor dat iemand de hulpdiensten aan de ingang of aan de doorgegeven locatie opwacht. Zeker als het niet direct zichtbaar is waar het slachtoffer of de noodsituatie zich bevindt
 •   Als je niet belt vanaf de plaats van het incident, vertel dit dan ook aan de operator.
 • Beschrijf wat er is gebeurd (brand, ongeval, agressie, inbraak, hartaanval, enz.).
 • Geef aan of er mensen in gevaar of gewonden zijn en hoeveel.
 • Haak niet in vooraleer de operator zegt dat je mag inhaken. Hou ook je telefoonlijn vrij zodat de operator je kan terugbellen als hij meer informatie nodig heeft.
 • Als de situatie zou verergeren of verbeteren, bel dan terug naar de noodcentrale om dit mee te delen.

Gebruik je gsm niet als je op de tractor zit!

Bellen achter het stuur eist een groot deel van je aandacht op. Bestuurders die bellen en rijden:

 • vertragen plots als ze een oproep ontvangen of zelf iemand opbellen;
 • vertonen aarzelend, onaangepast rijgedrag;
 • zien 4 op 10 van de verkeersborden over het hoofd;
 • geven in 1 op de 4 gevallen geen voorrang;
 • houden zelden rekening met de zwakke weggebruikers.

Een studie van de KU Leuven toont aan dat het ongevalsrisico stijgt met 75% bij het niet handenvrij telefoneren. Dit is veel minder van toepassing bij een normaal gesprek met een passagier in de wagen. In de meeste gevallen kan je een telefoongesprek wel even uitstellen.

Veiligheid komt niet per ongeluk

Prevent Agri is het initiatief dat in het leven werd geroepen door een gezamenlijke beslissing van de sociale partners van de Groene Sectoren met als doel te zorgen voor een coördinatie tussen alle verschillende initiatieven en acties en met als:

               Visie: Ondersteuning en begeleiding (géén controle!) naar een veiliger land-en tuinbouw.

               Missie: Sectorale en subsectorale aanpak.

Aanpak: Screenings op de bedrijven, individuele begeleiding, samenwerking met de     verschillende sectorale partners, informatieverstrekking in de ruime zin van het woord

De hoofdopdracht van Prevent Agri bestaat er aldus in het welzijn van de werknemers op de werkvloer van de Groene sectoren blijvend te bevorderen en alzo arbeidsongevallen en –ziektes te voorkomen.

Daartoe trachten we alle mogelijke kennis te verzamelen die de veiligheid in de land-en tuinbouwsector bevordert en deze op een toegankelijke en praktische manier naar de sectoren te brengen.

De acties zullen vooral begeleidend en preventief zijn met als doel zoveel mogelijk bedrijven in de sector ervan te overtuigen dat veiligheid, gezondheid en  welzijn op het werk een essentiëel onderdeel uitmaken van innoverend ondernemen.

Veiligheid en land- en tuinbouw kunnen hand in hand gaan.

Meer info?

mieke.sevenans@preventagrivl.be

robin.desutter@preventagrivl.be

Geen spelende kinderen bij gevaarlijke werken!

Het is zo evident dat er geen uitleg bij hoeft. Toch gebeuren er jaarlijks nog ongevallen met kinderen op land- en tuinbouwbedrijven. Doordat het werk op het bedrijf ook thuis is, zijn er natuurlijk extra risico’s. Risico’s die we niet altijd voldoende inschatten omdat we het ‘zo gewoon zijn’. Bedrijfsblindheid wordt dit ook wel eens genoemd. Meegaan met de tractor of andere machines tijdens de vakantie, het is voor de kinderen natuurlijk heel leuk, maar heb je wel nagedacht over de risico’s? Maar er zijn op een bedrijf natuurlijk ook veel andere risico’s: vallen van een zolder, vallen in een put, gevaarlijke producten die niet afgeschermd staan, dieren, … Vermijden dat ze aan die risico’s blootstaan is het best. Houd kleine kinderen er dus weg.

En anders – als de kinderen wat groter worden – is de nodige voorzorgsmaatregelen nemen, goed waarschuwen en goede afspraken maken voorwaarde om mee te gaan op het bedrijf. Wees daarbij zeker nog extra aandachtig als er andere kinderen op het bedrijf komen. Zij kunnen de risico’s nog minder inschatten dan je eigen kinderen. Vermijd dat ze bij gevaarlijke werken en grote machines komen.

Werken in hitte of felle zon vraagt specifieke maatregelen!

In de land- en tuinbouw wordt er veel buiten gewerkt. Eén factor waar je in het voorjaar en de zomer al rekening mee moet houden is de zon. Er is zeker een verband tussen blootstelling aan de zon en de kans op huidkanker. Iemand die dus veel verbrandt, loopt meer kans op huidkanker. Je kunt verschillende preventieve maatregelen nemen:

 • De blootstelling aan de zon verminderen door werken rechtstreeks in de zon tussen 11.00 en 16.00 zo veel mogelijk te vermijden. Dit kan bvb door een andere arbeidsplanning of een zonnescherm te voorzien voor bepaalde werkzaamheden, denk maar aan de plantmachines waar een afscherming op voorzien is.
 • Draag beschermende kledij bij felle zon en bescherm je hoofd met hoed of pet
 • Smeer je voldoende in met een gepaste zonnecrème (beschermingsfactor aangepast aan je huidtype)
 • Als werkgever heb je daarnaast ook de verplichting je werknemers te wijzen op de gevaren van de zon en te zien welke aanpassingen aan het werk mogelijk zijn om de blootstelling te beperken.

Is het in de zomer dan ook nog bepaalde periodes zeer warm, in het extreme geval met hittegolf, dan moet je bijkomende maatregelen nemen:

 • De rustpauzes aanpassen in functie van de zwaarte van het werk
 • Het werkschema aanpassen en eventueel vroeger met het werk beginnen
 • Gepaste dranken gratis ter beschikking stellen van je personeel.
  • Koel water met een temperatuur van 10 tot 15°C is het meest geschikt
  • Ook koude thee of niet bruisende limonade zijn geschikt
  • Drink regelmatig en geen te grote hoeveelheden (bvb 200 ml per keer)
  • Drink geen alcoholhoudende of suikerhoudende en koolzuurrijke dranken bij hitte

Let op bij het gebruik van ladders!

Jaarlijks gebeuren in België 4500 ongevallen met ladders en trappen. Dit is zowat 14% van alle geregistreerde ongevallen. In de bouwsector is bijna 1 op de 3 ongevallen het gevolg van een val van een ladder of trap.

Het is dan ook belangrijk om eens te bekijken of er geen beter alternatief is voor een ladder. Ladders worden daarbij enerzijds gezien als instrument om een hoogteverschil te overbruggen. Anderzijds kun je ze ook gebruiken om werken van korte duur uit te voeren of wanneer het onmogelijk is om een veiliger alternatief te gebruiken. Dus zeker als je met werknemers werkt wordt je verondersteld om voor werken op hoogte te zoeken naar hoe het werk zo veilig mogelijk en ook praktisch haalbaar kan uitgevoerd worden.

Ook voor jezelf is het natuurlijk belangrijk om te zien of een ladder wel de beste keuze is voor het werk dat je wilt doen.

Als de ladder toch de beste keuze blijkt te zijn, dan is het belangrijk dat je ook aandacht hebt voor de goede opstelling van die ladder. Heb hierbij aandacht voor de staat van de ladder, de opstellingshoek, de zijdelingse stabiliteit en het contact met de ondergrond.Het is logisch dat de ladder die je gebruikt in goede toestand is, dus zonder schade aan treden, goede antislipvoeten of evenwaardige alternatieven. De ladder moet ook minstens 1 meter boven het toegangsniveau of werkvlak uitsteken.

De hoek die de ladder moet vormen met de grond is ideaal tussen 68° en 75°. Een handig hulpmiddel om de ladder in de juiste hoek te plaatsen is: je staat met de tippen van je schoenen tegen de ladderbomen. Als je je armen voorwaarts naar de ladder strekt, dan kun je de sport op armhoogte vastnemen.

Het contact met de ondergrond is ook van heel groot belang. Als je een ladder op een gladde betonvloer moet gebruiken dan zijn anti-slipzolen een must. Blijft de ladder staan en wordt hij frequenter gebruikt, maak hem dan vast zodat wegglijden uitgesloten wordt.

Als de ondergrond niet overal even draagkrachtig is of de gebruiker moet soms ver reiken, dan is aandacht voor zijdelingse stabiliteit ook aangewezen.  Mogelijkheden zijn:

 • een stabilisatiebalk onderaan de ladder: ze zorgen een breder draagvlak
 • haken of beugels om de ladder te bevestigen

Let er ook op dat je niet te ver reikt. Als richtnorm wordt daar meegegeven om nooit verder dan één armlengte buiten de ladderboom te reiken. Verplaats de ladder als je verder moet reiken.

Let dus op bij het gebruik van ladders! Het is zeker niet zonder risico. Misschien bestaat er een eenvoudig alternatief dat veel veiliger is. Ladders worden vooral aanzien als een middel om hoogteverschillen te overbruggen en dus niet om op te werken.

 

Werken in besloten ruimtes? Ken de risico’s, neem voorzorgsmaatregelen en maak een goede noodprocedure!

Werken in besloten ruimtes houdt grote risico’s in. Zo zijn het laatste jaar al 6 mensen overleden bij het betreden van een mestkelder!

Wat is nu een besloten ruimte? Dit is een ruimte die niet bestemd is voor continu verblijf, vaak minder makkelijke toegankelijk en vooral met weinig natuurlijke ventilatie. Daardoor kan er in sommige gevallen een gevaarlijke atmosfeer aanwezig zijn. Die gevaarlijke atmosfeer kan aanleiding geven tot verstikking, bedwelming, vergiftiging of explosiegevaar.

Bij mestkelders zijn de mestgassen het grote gevaar. Maar bvb ook een ondergrondse waterput kan door rottende bladeren aanleiding geven tot een gevaarlijke atmosfeer. Een kleine en weinig geventileerde ruimte met veel batterijladers kan bvb aanleiding geven tot explosiegevaar.

Het belangrijkste gevaar van besloten ruimtes is dus de gevaarlijke atmosfeer! Daarnaast zijn er natuurlijk nog de gevaren van beknelling, mogelijk hoge temperaturen, … Voor onze sector en dit item beperken we ons tot risico op verstikking, bedwelming en explosie.

Ken goed de risico’s verbonden aan bepaalde ruimtes. Is er in een ruimte weinig ventilatie en weet je dat daar een gevaarlijke atmosfeer kan ontstaan, neem dan de nodige voorzorgsmaatregelen.

 1. Waar mogelijk: voorkom vorming van een gevaarlijke atmosfeer! Heb je veel batterijladers, zorg dan dat de ruimte waarin ze opgesteld staan voldoende geventileerd wordt.
 2. Voor je een besloten ruimte betreedt, ventileer deze ruimte voldoende.
  • Heb je een ULO-cel die leeggemaakt wordt, zorg dan dat de deuren voldoende lang openstaan om het zuurstofgehalte op een normaal niveau te laten komen
  • Ga je een ondergrondse waterput schoonmaken, pomp hem voldoende lang vooraf leeg en laat het deksel openliggen om te ventileren.
 3. Sommige gassen zijn zwaarder dan lucht. Dit betekent dat ze zich opstapelen onderin de put. Bij het betreden van een besloten ruimte moet je dus altijd vooraf meten of er een gevaarlijke atmosfeer aanwezig is. Er bestaan daar doeltreffende detectiesystemen voor.
 4. Ook als een besloten ruimte goedgekeurd wordt voor betreding, kun je niet uitsluiten dat door de betreding luchtbewegingen ontstaan die alsnog gevaarlijke gassen vrij maken. Je moet dus ook op dat moment waakzaam blijven en best een detector bij je hebben. Als je dit combineert met een noodzuurstofmasker, kun je dodelijke ongevallen vermijden.
 5. Daarnaast is het van levensbelang dat er iemand toezicht houdt op degene die de besloten ruimte betreedt. Die moet dan wel de nodige middelen hebben om bij een noodsituatie de hulpdiensten te verwittigen en de persoon die de ruimte betreden heeft, te evacueren. Ook hier betekent dit onafhankelijke zuurstofvoorziening.

Gevaarlijke gassen in een besloten ruimte zijn een sluipende moordenaar! Denk daarom goed na over de risico’s van het betreden van besloten ruimtes, neem op basis daarvan de nodige voorzorgsmaatregelen en maak ook een goede noodprocedure voor als er toch iets mis zou gaan.

Geef je personeel duidelijke instructies!

Veiligheidsinstructies vormen de basis van elk welzijnsbeleid. Het loont dan ook extra moeite te doen zodat instructies duidelijk zijn. Verkeerd begrepen instructies kunnen dan ook het verschil maken tussen een veilige of een gevaarlijke werkomgeving.

Wat kan er zoal fout lopen? Soms zijn procedures niet praktisch en bureaucratisch. In andere gevallen zijn ze te vaag en vrijblijvend. Niemand is gebaat bij instructies die overtollig of onbruikbaar zijn. Eenvoudig taalgebruik en heldere instructies zijn een absolute vereiste.

Het doel van een goede veiligheidsinstructies is om werknemers te voorzien van de informatie die ze nodig hebben om hun werk veilig te kunnen uitvoeren. Belangrijk is dat de instructies hun doel bereiken. De veiligheidsinstructiekaart(VIK) is een goed instrument om belangrijke instructies aan de man te brengen. In een VIK komen verschillende belangrijke aspecten aan bod:

 • De omstandigheden waaronder de arbeidsmiddelen of machines gebruikt moeten worden;
 • Mogelijke abnormale situaties;
 • Ervaringen die je opgedaan hebt bij het gebruik van het arbeidsmiddel of de machine

Als hulpmiddel om de communicatie rond veiligheid op te starten met jouw personeel hebben wij enkele veiligheidsinstructiefilmpjes gemaakt.

Orde + Netheid = Veiligheid

Een onveilige arbeidsplaats kan leiden tot ongevallen. Denk maar aan uitglijden of vallen. Maar ook een aanrijding door een heftruck of andere voertuigen is een risico als je niet ordelijk werkt. Kortom alle werkzaamheden op een niet goed ingerichte en nette werkplek leiden tot risico’s.

Een veilige plek om te werken is dus belangrijk. Om een werkplek veilig te maken en te houden moet je duidelijke afspraken maken met iedereen die er werkt. Zorg ervoor dat alles een goede plaats heeft en dat iedereen ook telkens alles op de juiste plaats legt. Zo blijft de werkplek net en ordelijk en dus ook veiliger.

Volgende zaken worden best afgesproken:

 • Houd doorgangen, trappen en looppaden vrij van obstakels;
 • Berg materialen en gereedschappen op nadat je klaar bent met je werkzaamheden;
 • Zorg dat vloeren niet glad zijn: water en oogstresten op beton zijn een gevaarlijke combinatie; verwijder ze frequent.
 • Verwijder olie- en vetvlekken direct, of bestrooi deze met zand of absorptiekorrels ter voorkoming van uitglijden;
 • Sla goederen veilig en stabiel op
 • Zorg voor goede hygiëne en houd gezamenlijke ruimtes schoon;
 • Ruim alles wat je niet direct nodig hebt op;

Je spreekt ook best af wie voor wat verantwoordelijk is en agendeert best dit punt geregeld bij overleg met het personeel.

Ken de gevaren van je producten!

Naargelang het seizoen komen jouw werknemers met gevaarlijke producten in aanraking. Dit zijn niet alleen fytoproducten, maar ook sommige reinigingsproducten, zuren, brandstoffen, … Je moet goed weten wat de gevaren van die producten zijn, wat de voorzorgsmaatregelen zijn en wat te doen als er iets misgaat.

Voor veel, maar niet alle chemische producten stelt de wetgeving normen vast voor classificatie en etikettering, zodat gebruikers goed geïnformeerd zijn over de stoffen waar ze mee werken. De EU-wetgeving voorziet in duidelijke, gestandaardiseerde veiligheidslabels, risicosymbolen en veiligheidsinformatiebladen (die door de producenten en leveranciers van chemische stoffen moeten worden verstrekt; veiligheidsinformatiebladen bevatten informatie over de eigenschappen van een stof, de gevaren die eraan zijn verbonden, en instructies over opslag, gebruik, bescherming, etc.). In dat kader is het dus van groot belang dat gevaarlijke producten in de oorspronkelijke verpakking bewaard worden en dat ze niet in andere verpakkingen overgegoten worden. Zeker als je producten overgiet in lege drankflessen wordt het risico dat iemand er verkeerdelijk van drinkt zeer groot.

Het is ook belangrijk dat je deze informatie op een begrijpbare manier aan je werknemers kan overbrengen. Werknemers moeten weten welke risico's zij lopen, welke preventieve maatregelen zijn genomen en welke actieplannen er zijn voor noodgevallen. Deze informatie moet in eenvoudige, duidelijke, niet-technische taal beschikbaar worden gesteld. Met een paar vragen controleer je ook best of hij/zij het begrepen heeft.

In de communicatie met je werknemers is het dus belangrijk:

 • dat op elke werkplek een lijst beschikbaar is met de gebruikte of geproduceerde gevaarlijke stoffen
 • dat voor elke geclassificeerde gevaarlijke chemische stof die wordt gebruikt een veiligheidsinformatieblad beschikbaar is
 • dat informatie uit het veiligheidsinformatieblad wordt omgezet in werkplekinstructies die praktische informatie bevatten over het gebruik van stoffen tijdens de dagelijkse werkzaamheden
 • dat ervoor wordt gezorgd dat verpakkingen voor gevaarlijke stoffen duidelijk zijn gemarkeerd, met waarschuwingen voor gevaren van fysieke aard (bijv. explosiegevaar) en gezondheidsrisico's
 • dat resultaten van risicobeoordelingen bekend worden gemaakt
 • dat werknemers geregeld wordt gevraagd naar potentiële gezondheids- en veiligheidsproblemen
 • dat werknemers alle relevante informatie, instructies en training krijgen over de gevaarlijke stoffen op de werkplek en over de voorzorgsmaatregelen die zij moeten nemen om zichzelf en andere werknemers te beschermen
 • dat ervoor wordt gezorgd dat alle werknemers weten hoe ze alle controlemaatregelen juist moeten toepassen, bij wie ze problemen moeten melden en wat ze moeten doen bij ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Via de website van napo vind je enkele leuke filmpjes die je aan je personeel kan tonen.

Pas op voor brand en elektrocutie

Wist je dat één op de drie branden ontstaan door elektrische defecten? Meestal door overbelasting van een stroomkring en door kortsluiting omwille van slecht geïsoleerde kabels of defecte contacten die elektriciteitsdraden doen opwarmen. Elektrocutie ligt aan de basis van heel wat ongevallen. Daarnaast ontstaan heel wat ongevallen als gevolg van elektrische stromen en elektrische ladingen. Elektriciteit is extra gevaarlijk omdat het een onzichtbaar risico is.

Een verouderde of slecht werkende elektrische installatie is levensgevaarlijk. Dit is niet alleen een risico voor jezelf en je bedrijfsvoering, maar ook voor de werknemers die bij je werken of gehuisvest zijn. Twijfel dus niet en laat je installatie iedere 5 jaar keuren bij laagspanning en jaarlijks indien je een hoogspanningsinstallatie hebt. Is de installatie niet meer in orde, laat ze dan zo snel mogelijk aanpassen.

Enkele tips ter voorkoming van problemen met elektrische installaties:

 • Zorg dat elektrische kabels in perfecte staat zijn
 • Overbelast stopcontacten niet
 • Ga na of alle toestellen geaard zijn of op een andere manier voldoende beveiligd zijn
 • Ga na of het snoer van de elektrische apparaten in goede staat is
 • Trek de stekker van de elektrische toestellen uit vooraleer je ze schoonmaakt of herstelt. Ook bij onweer, trek je de stekkers best uit
 • Gebruik nooit elektrische toestellen wanneer je natte handen hebt of met je voeten in het water staat
 • Laat werknemers niet aan een elektrische installatie werken tenzij je zeker weet dat hij of zij voldoende kennis van zaken heeft
 • Test periodiek de verliesstroomschakelaar via de test knop

Voorkom uitglijden en vallen

Het lijkt banaal, maar uitglijden en vallen is, na ongevallen met dieren, nog altijd de grootste oorzaak van letsels in land- en tuinbouw. 19% van alle ongevallen gebeurt door te vallen vanop een hoogte en nog eens 14% door vallen op de begane grond. Uitglijden en vallen is dus een niet te onderschatten risico op uw bedrijf!

Wanorde op de werkplaats is een van de grootste oorzaken van valpartijen. Door ordelijk te zijn en op te ruimen kan je de situatie verbeteren. In een ordelijke werkplaats vind je gereedschap snel terug en kan je dus efficiënter werken. Het risico op een onvoorziene val van een voorwerp wordt ook sterk verminderd.

Ook het op- en afstappen van machines brengt risico's met zich mee, zeker in modderige omstandigheden. Wanneer je van een machine stapt met de rug naar de machine gekeerd of van de machine springt, loop je het risico dat je slecht neerkomt Wanneer je uitglijdt met de rug naar de machine, kan je je niet vasthouden aan de leuning. Let er dus op dat je achterwaarts van machines stapt en dat je je kan vasthouden aan een ketting of leuning voor het geval je uitglijdt.

Zorg er ook voor dat je kledij aangepast is aan het werk dat je wil uitvoeren. Stevige schoenen of laarzen met aangepaste zolen kunnen voorkomen dat je uitglijdt.

Zien en gezien worden

Elk jaar vallen er slachtoffers bij ernstige en soms zelfs fatale botsingen met machines of voertuigen. Nochtans kunnen preventiemaatregelen in combinatie met enkele organisatorische en technische maatregelen de kans op zulke ongevallen aanzienlijk verkleinen. Uit cijfers op basis van Franse ongevallenverslagen blijkt dat tussen een kwart en de helft van de ongevallen 'aanrijdingen voertuigen-voetgangers' had kunnen voorkomen worden bij door een betere zichtbaarheid.

Het voorkomen van botsingen op werkplaatsen start met enkele organisatorische maatregelen.

 • Zorg er voor dat voertuigenverkeer en voetgangersverkeer zo veel mogelijk van elkaar gescheiden worden. Dit voorkomt dat werknemers in de weg kunnen lopen van machines.  Markeringen en fysieke barrières zijn hierbij nuttige hulpmiddelen.
 • Informeer alle werknemers op de werkplaats over de veiligheidsvoorschriften. Zorg er voor dat iedereen weet wat wel en niet mag in de buurt van rijdende machines zoals een heftruck, een tractor, een oogstmachine,…
 • Zorg er voor dat je werknemers goed zichtbaar zijn. Doe ze bijvoorbeeld fluovestjes te laten dragen. Dit helpt de bestuurder van de machine
 • Geef iedereen een seintje als je start met een rijdende machine. Zo weet iedereen dat hij attent moet zijn.
 • Belangrijk is ook dat de gebruikers van rijdende machines op het terrein de zichtbaarheid vanuit hun voertuig vrijwaren en niet beperken door bijvoorbeeld allerlei accessoires.

Duidelijke afspraken en instructies tussen jou en je werknemers kunnen veel problemen voorkomen!

Geeft het goede voorbeeld!

Wil je dat je personeel veilig werkt? Geef dan zelf het goede voorbeeld. Draag geschikte kledij en gepast schoeisel én werk veilig. Zo verkleint de kans op ongevallen. Leg de nadruk op orde en netheid, geen alcohol- en druggebruik… Geef hen ook uitleg wat ze moeten doen, mocht er zich toch een ongeluk voordoen (noodnummer, EHBO-kist…).

Als bedrijfsleider moet je openstaan voor de ideeën en initiatieven van iedereen in verband met veiligheid. Veilig gedrag verdient aanmoediging. Onveilig gedrag moet onmiddellijk aangepakt worden en er moet uitleg gegeven worden waarom het anders moet. Motiveren moet gericht en herhaald gebeuren. Zijn medewerkers geïnteresseerd in veiligheid, geef hen dan ook de kansen en de middelen om dit waar te maken.

Vooraleer werknemers aan het werk te zetten, is het zeer belangrijk dat ze weten hoe ze met de machines of materialen aan de slag moeten. Deze instructies kan je geven aan de hand van een instructiekaart, die in principe aanwezig moet zijn bij elke machine en alle materiaal dat werknemers gebruiken.

Werk veilig aan een machine in storing!

Regelmatig onderhoud is essentieel om apparatuur, machines en de werkomgeving veilig en betrouwbaar te houden. Onvoldoende of gebrekkig onderhoud kan leiden tot gevaarlijke situaties, ongelukken en gezondheidsproblemen. Onderhoud is wel een activiteit met een hoog risico en houd verschillende gevaren in. Het is daarom belangrijk dat je probeert om zo vele mogelijk risico' s uit te sluiten. Werk volgens de correcte procedures. Zet machines altijd stil voordat je er aan werkt en wacht ook tot ze volledig tot stilstand zijn gekomen. Zet onderdelen die kunnen bewegen of draaien vast. Dit kan je doen met blokken of steunen. Op die manier verminder je het risico op verplettering. Gebruik de juiste uitrusting en draag de gevraagde persoonlijke beschermingsmiddelen. Zorg er ook voor dat alle beschermingskappen teruggeplaatst worden na de reparatie.

Zorg er ook altijd voor dat je personeel weet wat het moet doen in geval van een storing. Geef hen instructies over de werking van de machine en de procedure die ze moeten volgen in geval van problemen.

Zorg dat houten palloxen of palletten niet te dicht tegen de muur gestockeerd staan!

Verzekeraars hanteren afstandsregels voor paloxen en paletten. Dit wil zeggen dat je deze best niet te dicht tegen gebouwen of muren stockeerd of je bent niet meer verzekerd. De algemene vuistregel is dat paloxen/paletten om minstens 10 m van de gebouwen dienen gestockeerd te worden.

Binnen KBC worden ook nog volgende preventie-clausules gebruikt:

Maatregel

Brandbare goederen (waaronder ook paletten,..) mogen opgeslagen worden nabij gebouwen, mits rekening gehouden met veiligheidsafstanden zoals vermeld in onderstaande tabel.

Type muur

muuropeningen

 

Hoeveelheid paletten

 

 

 

 

Tot 50

50 -200

> 200

 

 

 

 

 

 

 

Metselwerk

Geen

0,6 m

0,6 m

0,6 m

 

 

Versterkt glas

0,6 m

0,6 m

0,6 m

 

Niet-brandbaar bvb. metaal

Geen

3 m

6 m

15 m

 

Hout / sandwich-panelen met PUR

Geen

4,5 m

9 m

27 m

 

       
 

Maatregel

In niet gesprinklerde gebouwen moet de opslaghoogte van paletten beperkt worden tot 3 meter. Bij voorkeur worden paletten niet op één plaats in het magazijn gegroepeerd.

In gesprinklerde gebouwen moet de stapelhoogte in overeenstemming zijn met de ontwerpcriteria van de installatie. Paletten moeten aanzien worden als categorie 4 goederen (CEA 4001).

 

 

Meer informatie