Menu

Arbeidsveiligheid op mijn bedrijf

Terug naar Onderwerpen
In 2012 kwam de land- en tuinbouw spijtig genoeg naar voren als vierde grootste risicogroep voor arbeidsongevallen.
Christien Miroir, tuinbouwconsulent Boerenbond

In dit onderwerp

Arbeidsveiligheid op mijn bedrijf
Minder uit dit onderwerp

In 2012 kwam de land- en tuinbouw spijtig genoeg naar voren als vierde grootste risicogroep voor arbeidsongevallen. We tellen zo’n 20 dodelijke arbeidsongevallen en 300 met blijvend letsel, op een totaal van ongeveer 7000 ongevallen. Die ongevallen beperken zich niet tot werknemers, want heel vaak wordt ook een gezinslid of familielid slachtoffer van een ongeval.

Boerenbond, Idewe en ILVO, gesteund door de Vlaamse overheid, zijn daarom gestart met een ADLO-demoproject 'Arbeidsveiligheid in de tuinbouw. Hiermee willen we de sector bewust maken van de problemen, het thema bespreekbaar maken en ook zorgen dat het effectief wordt aangepakt. Het is niet de bedoeling om alleen te sensibiliseren. De nadruk ligt op het werken met machines. Dit is nog altijd een van de belangrijkste oorzaken van ernstige ongevallen. Het integreren van een arbeidsveiligheidsbeleid in de bedrijfsvoering is voor de sector essentieel.

We focussen ons op drie aspecten:

  • Bewustmaking van de sector,
  • Aandacht voor machineveiligheid
  • Arbeidsveiligheidsbeleid integreren in de bedrijfsvoering.

Een beheersysteem voor ‘Preventie en Bescherming op het Werk’ op maat van de tuinbouwbedrijven moet de drempel verlagen om arbeidsveiligheid in de bedrijfsvoering te integreren. Als eerste werken we in dit project de module arbeidsmiddelen (machineveiligheid) uit en het onthaal van personeel dat begint te werken op het bedrijf. Dit moet leiden tot veiliger werken met machines.  Het beheersysteem zal daarenboven uitgebreid worden met een zelf-scan voor personeel en een zelf-scan voor machines. Door deze in te vullen krijg je meer zicht op wat er op jou bedrijf als eerste te doen staat.

Daarnaast ontwikkelen en verspreiden we ook ondersteunend en sensibiliserend materiaal:

Regelmatig zal je in Boer&Tuinder ook de 'tips van de maand' zien verschijnen.Via deze korte tips wordt veiligheid elke keer weer onder de aandacht gebracht.

Vanaf najaar 2015 tot voorjaar 2016 starten wij met demonstratiemomenten. Op deze demo-activiteiten zal al het uitgewerkte materiaal ter beschikking gesteld worden. Hou zeker de kalender in het oog als je hieraan wil deelnemen!

 

Deel deze pagina: 

Meer informatie