Menu

Alles over de droogte 2020

Terug naar Onderwerpen
In dit onderwerp vind je alle info over het captatieverbod en een actuele stand van zaken. Scroll verder en lees de meest actuele informatie voor jouw provincie.
Laatst aangepast: 
4 juni 2020

Sinds 21 april 2020 is code oranje van kracht.  
Gelet op het advies van de droogtecommissie en op de schaal van de genomen maatregelen wordt het beheerniveau verhoogd naar niveau 2 (maatregelen afgestemd door de Droogtecommissie – code oranje).

Update 27 mei 2020

Bron: www.opdehoogtevandedroogte.be

Het beheerniveau blijft behouden op niveau 2 (maatregelen afgestemd door de Droogtecommissie – code oranje).

Momenteel zijn de debieten op verschillende waterlopen lager dan normaal voor de tijd van het jaar. In de IJzer, Dender en Dijle zijn ze zelfs zeer laag voor de tijd van het jaar. Ook op verschillende bovenlopen zijn de peilen en debieten zeer laag.

De grondwaterpeilen in Vlaanderen zijn ook verder gedaald. In 58% van de locaties zijn de grondwaterstanden zeer laag en in 27% van de locaties zijn ze laag voor de tijd van het jaar.

Gelet op de beperkte voorspelde hoeveelheid neerslag, wordt verwacht dat de debieten en peilen in de waterlopen verder zullen dalen alsook de grondwaterpeilen.

Op verschillende waterwegen in Vlaanderen worden waterbesparende maatregelen genomen (bv. gedeeltelijk dichtzetten watervangen, schutbeperkingen, instellen van hogere streefpeilen, …) ook gelden eerste diepgangbeperkingen voor de scheepvaart op de IJzer en Dender.

In alle provincies geldt een captatieverbod op verschillende ecologisch (zeer) kwetsbare waterlopen en in het IJzerbekken in alle onbevaarbare waterlopen. 

Door het hoge drinkwaterverbruik werd de draagkracht van het productie- en distributiesysteem overschreden bij de Watergroep Mid-Oost en ontstonden problemen met de drinkwatervoorziening (in Duisburg (Tervuren) en delen van Overijse). Ook in andere bevoorradingsgebieden worden hoge verbruikscijfers waargenomen.

In 42 gemeentes in Vlaams-Brabant geldt een verbod op het gebruik van drinkwater voor niet essentiële toepassingen.

Iedereen moet nu echt uiterst spaarzaam omspringen met water:  de industrie, de landbouw, overheden, burgers. Dit geldt voor alle soorten water (grond-, leiding-, oppervlakte- en regenwater).

Update 20 mei 2020

Bron: www.opdehoogtevandedroogte.be

Momenteel zijn de debieten op verschillende waterlopen lager dan normaal voor de tijd van het jaar. In de IJzer, Dender en Dijle zijn ze zelfs zeer laag voor de tijd van het jaar. Ook op verschillende bovenlopen zijn de peilen en debieten zeer laag.

De grondwaterpeilen in Vlaanderen zijn ook verder gedaald. In 47% van de locaties zijn de grondwaterstanden zeer laag en in 29% van de locaties zijn ze laag voor de tijd van het jaar.

Gelet op de beperkte voorspelde hoeveelheid neerslag, wordt verwacht dat de debieten en peilen in de waterlopen verder zullen dalen alsook de grondwaterpeilen.

Op verschillende waterwegen in Vlaanderen worden waterbesparende maatregelen genomen, ook gelden eerste diepgangbeperkingen voor de scheepvaart op de IJzer en Dender.
Momenteel zijn er geen problemen met de drinkwatervoorziening.

Om de nadelige effecten van waterschaarste op de ecologisch kwetsbare gebieden te beperken, heeft de droogtecommissie geadviseerd om captatieverboden in te stellen op ecologisch zeer kwetsbare en kwetsbare waterlopen.

In alle provincies geldt dan ook een captatieverbod op verschillende ecologisch (zeer) kwetsbare waterlopen. 

Gelet op het advies van de droogtecommissie en op de schaal van de genomen maatregelen wordt het beheerniveau verhoogd naar niveau 2 (maatregelen afgestemd door de Droogtecommissie – code oranje).

De situatie wordt door de bevoegde diensten opgevolgd.

Spaarzaam omgaan met alle soorten van water is steeds noodzakelijk.

Update 8 mei 2020

Bron: www.opdehoogtevandedroogte.be

Momenteel zijn de debieten op verschillende waterlopen lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dit is o.a. het geval in de omgeving van de Dijle, het zuidelijke Demer- en Maasbekken. In het westen van Vlaanderen zijn een aantal waterlopen bijgekomen waar lage en zeer lage debieten waargenomen worden.

Op ongeveer 90% van alle locaties in Vlaanderen zijn de grondwaterpeilen de voorbije maand gedaald. In 30% van de locaties zijn de grondwaterstanden zeer laag en in 33% van de locaties zijn ze laag voor de tijd van het jaar.

Gelet op de neerslag van het afgelopen weekend en de verwachtte neerslag van komend weekend, wordt een stabilisatie van de beschreven toestand verwacht voor de komende 2 weken.

In het westen van Vlaanderen worden op de waterwegen reeds de eerste waterbesparende maatregelen genomen en in de provincie Antwerpen gelden captatieverboden op een aantal ecologisch zeer kwetsbare waterlopen.

Er zijn geen problemen met de drinkwatervoorziening.

Het beheerniveau 1 (preventieve maatregelen – code geel) blijft aangehouden.

Bijkomende informatie kan je vinden op Op de hoogte van de droogte

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema's: