Menu

Alles over de droogte 2020

Terug naar Onderwerpen
In dit onderwerp vind je alle info over het captatieverbod en een actuele stand van zaken. Scroll verder en lees de meest actuele informatie voor jouw provincie.
Laatst aangepast: 
26 november 2020

Sinds 21 april 2020 is code geel van kracht.  
Het beheerniveau wordt afgeschaald naar niveau 1 (preventieve maatregelen – code geel).
 

Update 12 oktober 2020

Bron: www.opdehoogtevandedroogte.be

Onder invloed van de recente neerslag zijn de peilen en debieten op de verschillende waterlopen gestegen. In het westen van Vlaanderen viel meer neerslag dan in het oosten, waardoor peilen en debieten zich in het westen beter herstelden dan in het oosten.

Een ruime meerderheid van de freatische grondwaterstanden blijven laag tot zeer laag.

Voor de tijd van het jaar zijn de grondwaterstanden op 39% van de locaties zeer laag en op 26% laag. Dit is wel een duidelijke verbetering ten opzichte van eind september.

De komende dagen wordt er regelmatig neerslag voorspeld, waardoor de waterbeschikbaarheid in grond- en oppervlaktewater verder zal kunnen toenemen. Op langere termijn worden meer drogere periode voorspeld. De impact hiervan op de waterbeschikbaarheid zal verder opgevolgd worden.

De waterbesparende maatregelen op de bevaarbare waterwegen zijn bijna volledig opgeheven.

Er geldt een captatieverbod omwille van blauwalgen op een aantal waterlopen, maar op verschillende locaties werden deze captatieverboden reeds ingetrokken.

Op verschillende onbevaarbare waterlopen geldt nog een captatieverbod.

Een algemeen overzicht van de genomen maatregelen kan je vinden op https://www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen-2020.

Bijkomende informatie staat op Op de hoogte van de droogte

Meer informatie

Thema's: