Menu

Alles over de droogte 2020

Terug naar Onderwerpen
In dit onderwerp vind je alle info over het captatieverbod en een actuele stand van zaken. Scroll verder en lees de meest actuele informatie voor jouw provincie.
Laatst aangepast: 
20 augustus 2020

Sinds 21 april 2020 is code oranje van kracht.  
Gelet op het advies van de droogtecommissie en op de schaal van de genomen maatregelen wordt het beheerniveau verhoogd naar niveau 2 (maatregelen afgestemd door de Droogtecommissie – code oranje).

Update 14 juli 2020

Bron: www.opdehoogtevandedroogte.be

Momenteel zijn de debieten op verschillende waterlopen lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Ook op verschillende bovenlopen zijn de peilen en debieten nog steeds zeer laag. 

De grondwaterpeilen in Vlaanderen zijn gestabiliseerd. In 31% van de locaties zijn de grondwaterstanden zeer laag en in 29% van de locaties zijn ze laag voor de tijd van het jaar. 

De voorspelde hoeveelheden neerslag zullen niet bijdragen tot een structureel herstel van de droogtesituatie.

Op verschillende waterwegen in Vlaanderen worden waterbesparende maatregelen genomen (bv. gedeeltelijk dichtzetten watervangen, schutbeperkingen, instellen van hogere streefpeilen, …).

Er geldt een capatatieverbod omwille van blauwalgen op het kanaal Roeselare-Leie en het kanaal Ieper-Ijzer.

De snelvaartzones op het kanaal Roeselare-Leie worden tijdelijk afgeschaft.

In alle provincies geldt een captatieverbod op verschillende onbevaarbare waterlopen.

Iedereen moet blijvend spaarzaam omspringen met water:  de industrie, de landbouw, overheden, burgers.

Dit geldt voor alle soorten water (grond-, leiding-, oppervlakte- en regenwater). 

Bijkomende informatie kan je vinden op Op de hoogte van de droogte

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema's: